Ecovision AB lanserar det nya realtidssystemet Ecovision ProTrader

Ecovision AB lanserar det nya realtidssystemet Ecovision ProTrader Idag inleder Ecovision AB lanseringen av det nya realtidssystemet Ecovision ProTrader som är en vidareutveckling av tidigare versioner av Ecovision-systemet. Ecovision AB är en av Nordens ledande leverantörer av system till den professionella finansmarknaden. Bolagets kunder finns hos banker, fondkommissionärer, finansavdelningar och portföljförvaltare i samtliga nordiska länder. Ecovision ProTrader innehåller ett stort antal nya funktioner och många nya informationskällor. Dessutom har systemet fått en ny grafisk design. - Med Ecovision ProTrader tar vi ett stort steg framåt och ligger nu före våra konkurrenter på de flesta områden, säger Paul Östling, VD på Ecovision AB. Nya funktioner i Ecovision ProTrader är bland annat avancerad avsluts-/ mäklarstatistik med upp till ett års historik, möjlighet till bransch- övervakning samt direktkoppling till trading via Orc Software. Bland de nya informationskällorna finns Euronext, dvs Paris-, Amsterdam- , och Brysselbörserna, orderdjup på samtliga optioner från OM samt VPX, bankernas nya matchningssystem. Ecovision ProTrader erbjuder också marknadens bredaste utbud av nyheter och analyser med Nyhetsbyrån Direkt, Ticker och Reuters samt direktkopplingar till SME Online, Ticker ViP och Redeye. - Vi har dessutom gjort stor vidareutveckling på server- och plattformsnivå, säger Mats Fors, utvecklingschef på Ecovision AB. Detta innebär bland annat att vi kan erbjuda avancerade lösningar för mobila tjänster samt ökad flexibilitet mellan satellit- och Internetlösningar, fortsätter Mats Fors. Ecovision har de senaste åren haft en stark och lönsam tillväxt. Inför sin fortsatta expansion gjorde Ecovision förra året nyemission och marknadsnotering på Stockholmbörsens Nya Marknaden. - Marknaden för Ecovisions produkter är trots börsnedgången fortsatt god, säger Paul Östling. Vi fortsätter vår lönsamma tillväxt i Norden och Nordeuropa, avslutar Paul Östling. I Ecovision-koncernen ingår affärsområdena Ecovision ProTrader med finansiell information i realtid, Ecovision Solutions (tidigare Ecovision Internet) som utvecklar och driver skräddarsydda informations- och handelstjänster samt Nyhetsbyrån Ticker med realtidsnyheter för finansmarknaden. Ecovision-koncernen har 38 anställda. Omsättningen år 2000 uppgick till 53,7 Mkr och resultatet efter finansnetto var 10,1 Mkr. För första halvåret år 2001 redovisade Ecovision en omsättning på 29,5 Mkr och ett resultat efter finansnetto på 4,4 Mkr. Ecovision-aktien är noterad på Stockholmsbörsens Nya Marknaden. Den 30 oktober publicerar Ecovision sin delårsrapport för perioden januari- september 2001. För mer information kontakta Paul Östling, VD Ecovision AB tel. +46 31 68 34 50 Mats Fors, Utvecklingschef tel. +46 31 68 38 42 Ecovision AB www.ecovision.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00270/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00270/bit0001.pdf

Dokument & länkar