Ecovision förvärvar omfattande verksamhet i Finland från Sanoma. Franska finansinformationsföretaget Fininfo SA blir ny

Ecovision förvärvar omfattande verksamhet i Finland från Sanoma. Franska finansinformationsföretaget Fininfo SA blir ny strategisk aktieägare i Ecovision. Ecovision har förvärvat tjänsterna Stardesk och Starweb med tillhörande kundbaser från finska Sanoma-koncernen. Starweb är Finlands ledande internetbaserade realtidstjänst med finansiell information för banker, företag och mäklarfirmor. Stardesk är en finsk version av satellitbaserade Ecovision ProTrader som riktar sig till Finlands professionella finansaktörer. Förvärvet i Finland väntas ge Ecovision-koncernen en omsättningsökning på mer än 2 miljoner Euro under år 2003. Redan under andra halvåret 2002 väntas förvärvet få positiva effekter för Ecovisions omsättning och resultat. Sanoma har samtidigt sålt hela sitt aktieinnehav i Ecovision, vilket uppgick till 33,4 % procent av kapital och röster, till det franska företaget Fininfo SA. Fininfo har samtidigt från Ecovisions grundare och VD Paul Östling förvärvat ytterligare 17,6 % av aktierna i Ecovision och har nu 51 % av kapital och röster i Ecovision AB. Fininfo är en ledande europeisk leverantör av finansiell information till den professionella marknaden. - Affärerna vi nu presenterar lägger grunden till en mycket stark fortsatt utveckling för Ecovision, säger Paul Östling, VD på Ecovision AB. Både omsättning och resultat kommer att öka kraftigt genom förvärvet i Finland. Att vi i Fininfo får en engagerad och expansiv industriell ägare kommer också att betyda mycket för Ecovisions tillväxt, fortsätter Paul Östling. - Ecovision är mycket välpositionerat på den nordeuropeiska marknaden, säger Lionel Habasque, verkställande direktör på Fininfo SA. Vi ser en stor fortsatt expansionspotential för Ecovision, fortsätter Lionel Habasque. Fininfo har verksamhet i Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Spanien och Marocko. Fininfos omsättning uppgick år 2001 till 119,4 MEuro och nettoresultatet var 11,6 MEuro. Fininfokoncernen har ca 1000 anställda och är noterat på Parisbörsens Second Marché. Ecovision-koncernens omsättningen år 2001 uppgick till 59 Mkr och resultatet efter finansnetto var 10,3 Mkr. Ecovision har 36 anställda och har verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Holland och Storbritannien. Ecovision-aktien är noterad på Stockholmsbörsens Nya Marknaden. I Ecovision-koncernen ingår Ecovision ProTrader med finansiell information i realtid, Ecovision Solutions som utvecklar och driver skräddarsydda handels- och informationstjänster samt Nyhetsbyrån Ticker med realtidsnyheter för finansmarknaden. För mer information kontakta: Paul Östling, VD Ecovision AB tel. +46 31 68 34 50 Lionel Habasque, VD Fininfo SA tel. +33 1 47 29 46 04 www.ecovision.se www.fininfo.fr ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/02/20020702BIT00570/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/02/20020702BIT00570/wkr0002.pdf

Dokument & länkar