DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2018

”Resultatet Q1 2018 visar att vi måste vidta åtgärder för att komma tillbaka till tillväxt” Karl Thedéen,VD Edgeware

FÖRSTA KVARTALET 2018:

Nettoomsättning 48,4 MSEK (68,7), en minskning med 29,5 procent.  

  •  Bruttoresultat 32,3 MSEK (52,4), motsvarande en bruttomarginal på 66,7 procent (76,2). 
  • Rörelseresultat (EBIT) -11,5 MSEK (13,0), motsvarande en rörelsemarginal på -23,7 procent (18,9).
  •  Periodens resultat -9,2 MSEK (10,3).
  •  Kassaflöde från den löpande verksamheten 6,8 MSEK (4,7).
  •  Periodens resultat per aktie före och efter utspädning -0,3 kr per aktie (0,3).

VIKTIGA HÄNDELSER FÖRSTA KVARTALET OCH EFTER RAPPORTPERIODEN

  • Karl Thedéen tillträdde som VD 13 februari 2018.
  •  En av Europas största teleoperatörer valde Edgewares TV CDN för att streama livesportsändningar.
  •  Edgeware lanserade Ad Enabler för personanpassat dynamiskt reklaminförande.
  •  Edgewares lanserade den uppgraderade mjukvaruprodukten CDN Selector med stöd för alla ledande CDN-leverantörer.
  •  Edgeware medverkade för nionde gången på NAB Show, Nordamerikas största mässa inom TV & Video och fick utmärkelsen TV Technology Best in Show award för produkten Ad Enabler. 

VD:s KOMMENTARER    

Omsättningen under första kvartalet lägre än väntat 

Vi underlevererade på våra tillväxtmål och försäljningen sjönk med 29,5 procent. Anledningen är lägre investeringar från större kunder på samtliga marknader samt att de nya kunder vi har tagit under de senaste kvartalen tagit längre tid att utveckla. Under kvartalet backade bruttomarginalen till 66,7 procent delvis på grund av reservation för en förväntad kundförlust. Den underliggande bruttomarginalen uppgick till 70,4 procent. Vi ser fortsatt en stark tillväxt i TV- och Videomarknaden men vi har under första kvartalet inte lyckats med att ta tillvara på detta momentum, något vi agerar för att förändra.

Kundutveckling 

Perioden bjöd även på framgångar, både på kund- och produktsidan. Kvartalet innehöll ett par stora och strategiskt viktiga beställningar från kunder som bygger upp tjänster för OTT live TV. Bland annat fick vi en affär från en av Europas största telekom-operatörer. En kund som bygger ut sitt erbjudande inom direktsänd sport med hjälp av Edgewares TV-CDN. Det är för oss en prestigeaffär eftersom Edgeware utvärderades grundligt gentemot andra aktörer. Vidare vann vi ett uppdrag från en av våra större IPTV kunder att streama livesportsändningar över internet. Ett exempel på hur Edgeware hjälper IPTV kunder att ta steget över till OTT (video över det öppna internet).

Marknaden är i samtliga regioner avvaktande och generellt saknades större beställningar från våra största kunder.

Breddad produktportfölj 

Under kvartalet lanserades en rad nya och konkurrenskraftiga produkter, framförallt inom mjukvaruområdet. Vi breddar erbjudandet med Ad Enabler som adderar reklamprecision mellan program och annonsmaterial samt lanseringen av uppgraderade CDN Selector som nu erbjuder stöd för alla ledande CDN-leverantörer. Genom att kombinera det bästa från hård- och mjukvarulösningar skapar vi flexibla och attraktiva lösningar som särskiljer Edgeware på marknaden. För ovannämnda produkter ser vi ett stort intresse hos våra kunder.

Trots att vi inte fick in förväntade tilläggsaffärer från våra stora och globala kunder har vi goda förhoppningar om att kunna växa våra affärer framöver. Både gentemot befintliga kunder som fortsätter att växa och modernisera sitt erbjudande samt med nya kunder som växer med tjänster och växande tittarskaror.

Vidtagna åtgärder

Jag kommer, som nytillträdd VD, ihop med min ledning vidta ett antal åtgärder för att komma tillbaka till god tillväxt och starka resultat. En rad viktiga åtgärder har redan beslutats. Bland annat har en ny säljorganisation lanserats för att utveckla vårt sätt att driva säljprocessen, stärka oss internationellt samt öka vår adresserbara marknad. I den nya säljorganisationen kommer Luis Beute ansvara för försäljningen i Emea och LATAM medan Magnus Larsson ansvarar för APAC och Nordamerika. Syftet med den nya organisationen är bland annat att skapa en starkare länk mellan säljarna och produktutvecklingen. Därmed kan Edgeware bli mer lyhörda för kundernas behov. Vi ser även över den adresserbara marknaden och kommer att ta fram tydligare produkterbjudande och säljstrategier för de olika marknaderna. Vidare så kommer vi att se över vår kostnadsbild för att säkerställa ett fortsatt starkt och hälsosamt resultat. Med dessa åtgärder och andra förändringar så skapar vi förutsättningar för att ta del av den underliggande marknadstillväxten inom TV- och Videodistribution.

Finansiella mål

Trots redan beslutade och planerade åtgärder för att stärka våra tillväxtmöjligheter samt med beaktande av rådande marknadssituation så har jag rekommenderat styrelsen att revidera det finansiella målet avseende försäljningstillväxt. Detta ska inte ses som att vi inte ser möjligheter i marknaden utan snarare att jag är ödmjuk inför den tid det tar att ta nya affärer och skala dessa i volym. Styrelsen har baserat på min rekommendation beslutat att vårt nya mål för försäljningstillväxt skall lyda:

Edgewares skall ha en långsiktig årlig organisk omsättningstillväxt överstigande 10 procent. (Edgewares mål är att uppnå en organisk årlig omsättningstillväxt överstigande 20 procent.) Mål kring rörelsemarginal (EBIT marginal), kapitalstruktur och utdelningspolicy förblir oförändrade.

Karl Thedéen
VD Edgeware

Kontakt:                              Steeve Fuhr, CFO

                                            Tel: +46702177512, E-mail: steeve.fuhr@edgeware.tv 

Denna information är sådan som Edgeware AB är skyldig att publicera enligt MAR, Market Abuse Regulation Act, EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2018 kl. 07.30.

Om Edgeware

Edgeware erbjuder operatörer och innehållsleverantörer lösningar som möjliggör distribution av moderna TV-och videotjänster över internet i stor skala till låga kostnader. Edgewares unika teknologi ger en fantastisk tittarupplevelse och ger kunderna kontroll över sitt innehåll. Edgeware har de senaste åren haft en snabb tillväxt och bolaget nådde under 2017 en nettoomsättning på 237 miljoner kronor.

Edgeware har huvudkontor i Stockholm och personal i 15 länder spritt över Europa, Asien samt Nord- och Latinamerika.

För mer information besök https://corporate.edgeware.tv 

Edgeware – Let’s make TV amazing again!

Om oss

Edgeware erbjuder ledande operatörer och innehållsleverantörer system som möjliggör distribution av moderna TV- och videotjänster över Internet i stor skala. Edgewares unika teknologi ger fantastiska tittarupplevelser och kunderna möjlighet att ha kontroll över sitt innehåll. Edgeware har mer än 200 kunder och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige samt personal i 11 länder i Europa, Asien samt Nord- och Latinamerika. För mer information besök https://corporate.edgeware.tv

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar