DELÅRSRAPPORT JULI-SEPTEMBER 2017

”Q3 2017 blev vårt hittills starkaste tredje kvartal”
Joachim Roos, VD Edgeware

TREDJE KVARTALET 2017:
• Nettoomsättning 59,6 MSEK (52,6), en ökning med 13,2 procent.
• Bruttoresultat 45,1 MSEK (35,9), motsvarande en bruttomarginal på 75,7 procent (68,2).
• Rörelseresultat (EBIT) 6,0 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal på 10,0 procent (4,6).
• Justerat rörelseresultat (justerad EBIT) 6,0 MSEK (4,9), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 10,0 procent (9,3).
• Periodens resultat 4,0 MSEK (2,2).
• Kassaflöde från den löpande verksamheten -14,1 MSEK (-2,7).
• Periodens resultat per aktie före/efter utspädning 0,1 kr per aktie (0,1).

JANUARI-SEPTEMBER 2017:
• Nettoomsättning 168,5 MSEK (167,6), en ökning med 0,5 procent.
• Bruttoresultat 125,8 MSEK (115,8), motsvarande en bruttomarginal på 74,7 procent (69,1).
• Rörelseresultat (EBIT) 6,1 MSEK (9,1), motsvarande en rörelsemarginal på 3,6 procent (5,4).
• Justerat rörelseresultat (justerad EBIT) 6,1 MSEK (16,5), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 3,6 procent (9,8).
• Periodens resultat 4,2 MSEK (8,3).
• Kassaflöde från den löpande verksamheten -18,6 MSEK (7,3).
• Periodens resultat per aktie före/efter utspädning 0,1 kr per aktie (0,3).

VIKTIGA HÄNDELSER TREDJE KVARTALET OCH EFTER RAPPORTPERIODEN
• Edgeware medverkade för tolfte året på IBC-mässan i Amsterdam.
• Watermarking, ny innovativ teknik för att skydda innehåll från att spridas via piratsajter, lanserades.
• Edgeware vann Streaming Media Europe’s reader’s choice award 2017 i kategorin Server Hardware/Software.

VD:S KOMMENTARER
Ett starkt tredje kvartal med återkommande kunder

Detta blev vårt hittills starkaste tredje kvartal, avseende omsättning, bruttoresultat och rörelseresultat.
Flera av våra större kunder, främst i EMEA, har under kvartalet återkommit och placerat stora order. Det är tydligt att kunderna fortsätter att investera och den största tillväxten i kvartalet kommer från den traditionella kundkategorin telekomoperatörer. Även kabeloperatörerna har en viktig del i kvartalets omsättning. Dessa kundkategorier har stora kundbaser och starka balansräkningar. De investerar både för att behålla, men även expandera sina marknadspositioner genom att förbättra utbud och kvalitet. På rullande tolvmånadersbasis står de nya TV- och programföretagen (OTT/over the top) för den största tillväxten och vi ser därmed att investeringar pågår i samtliga marknadssegment samtidigt.

Vi märker även att några av de kunder som tidigare valt att gå via traditionella globala telekomaktörer nu istället väljer att köpa både produkter och support direkt från oss. Vi ser det som ett styrkebesked för kvaliteten på våra världsledande produkter samt för den sälj- och supportorganisation vi nu bygger upp globalt.
Kvartalets bruttomarginal förstärks av en hög andel licensförsäljningar till existerande kunder. Som tidigare nämnts kan vi skala upp kapacitet genom att bland annat sälja ytterligare mjukvarulicenser, utan att det krävs leverans av fysiska hårdvarusystem när befintliga kunder så efterfrågar. Kombinationen av den höga bruttomarginalen samt god kostnadskontroll gör att rörelsemarginalen för tredje kvartalet landar på 10 procent.

IBC-mässan gav nya spännande kontakter
September är en viktig månad för TV branschen och därmed även för Edgeware, då industrin samlas i Amsterdam för IBC mässan. Det är ett utmärk tillfälle att träffa befintliga kunder för att informera om våra nya produkter, etablera nya kundrelationer och för möten med viktiga partners i ekosystemet. Vi inledde årets IBC med ett uppskattat partnerevent, följt av fem intensiva dagar på mässan. Årets mässnärvaro var mycket lyckad för oss med många värdeskapande möten. I samarbete med en av våra partners visade vi hur vårt distribuerade koncept möjliggör användning av en ny innovativ teknik för att skydda innehåll från att spridas via piratsajter. Tekniken kallas Watermarking och innebär att varje enskild videoström och kopia kan spåras tillbaka till en användare. Detta underlättar spårning och blockering av pirater samt beivrande av intrång i immateriella rättigheter. I takt med att innehållet ökar i värde blir skyddet allt viktigare. Utöver besök av flera intresserade Hollywoodstudior blev vi även uppmärksammade med IABM:s innovationspris. Dessutom vann vi under kvartalet Streaming Media Europe’s readers choice award 2017 i kategorin Server Hardware/Software.

Fortsatt geografisk expansion
Samtidigt som en stor del av kvartalets affärer genererats av existerande kunder i EMEA, har vi tagit in flera nya kunder i samtliga övriga regioner. APAC fortsätter att växa enligt plan sett över de första tre kvartalen. Bland annat har en av våra befintliga och strategiskt viktiga kunder i APAC, en stor operatör, investerat ytterligare under tredje kvartalet.

Nyanställda adderar nätverk och erfarenhet
Vi är stolta över att vi fortsatt lyckats attrahera den kompetens vi söker. Under tredje kvartalet har vi netto anställt ytterligare två personer. Totalt antal anställda uppgår nu till 106 med en spridning över EMEA, APAC och AMERICAS att jämföra mot 92 anställda i slutet av samma kvartal föregående år. I vår organisation finns nu ett 20-tal olika nationaliteter. Främst har rekrytering skett av försäljnings- och kundservicepersonal. Under kvartalet påbörjade även vår nye VP R&D, Anders Westin, sin anställning. Anders ingår i företagets ledningsgrupp och tillför viktig branscherfarenhet. Anders kommer närmast från ARRIS där han var utvecklingschef för IPTV set-top boxar. Tjänsten har sedan hösten 2016 varit tillsatt av en konsult.
Sammantaget är vi stolta över hur Edgeware utvecklats under sitt första år på börsen. Vi fortsätter prioritera och investera i hög tillväxt. Vi planerar att bygga ut både vår försäljnings- och supportnärvaro i världen samt ytterligare satsa på forskning och utveckling.

Joachim Roos VD Edgeware

Kontakta : Gunilla Wikman, Investor Relations Manager

Tel: +46707638125, E-mail: gunilla.wikman@edgeware.tv

Om Edgeware

Edgeware erbjuder ledande operatörer och innehållsleverantörer lösningar som möjliggör distribution av moderna TV-och videotjänster i stor skala till låga kostnader. Edgewares teknologi skapar kontroll, information om användarbeteende samt fantastiska tittarupplevelser. Edgeware har de senaste åren haft en snabb tillväxt och bolaget nådde under 2016 en omsättning på 252 miljoner kronor. Edgeware har huvudkontor i Stockholm samt dotterbolag i USA och kontor i Hong Kong. Dessutom har Edgeware personal inom försäljning och tekniskt säljstöd på flera platser i Europa, Asien och Nord- och Latinamerika. För mer information besök https://corporate.edgeware.tv/.

Om oss

Edgeware erbjuder ledande operatörer och innehållsleverantörer system som möjliggör distribution av moderna TV- och videotjänster över Internet i stor skala. Edgewares unika teknologi ger fantastiska tittarupplevelser och kunderna möjlighet att ha kontroll över sitt innehåll. Edgeware har mer än 200 kunder och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige samt personal i 15 länder i Europa, Asien samt Nord- och Latinamerika. För mer information besök https://corporate.edgeware.tv

Prenumerera

Dokument & länkar