Edgeware har publicerat sin årsredovisning för 2017

Edgeware har idag publicerat sin årsredovisning för 2017 på bolagets hemsida https://corporate.edgeware.tv/sv/finansiella-rapporter/ . Rapporten finns tillgänglig på svenska och engelska.

För att beställa en tryckt version, svensk eller engelsk, av årsredovisningen, vänligen fyll i formuläret http://info.edgeware.tv/order-annual-report  

Årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig på Edgewares årsstämma den 4 maj 2018.

Denna information är sådan information som Edgeware AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2018 kl. 16:30 CET.

Kontakt:                              Steeve Fuhr, CFO

                                           Tel: +46702177512, E-mail: steeve.fuhr@edgeware.tv 

Om Edgeware

Edgeware erbjuder operatörer och innehållsleverantörer lösningar som möjliggör distribution av moderna TV-och videotjänster över internet i stor skala till låga kostnader. Edgewares unika teknologi ger en fantastisk tittarupplevelse och ger kunderna kontroll över sitt innehåll. Edgeware har de senaste åren haft en snabb tillväxt och bolaget nådde under 2017 en nettoomsättning på 237 miljoner kronor.

Edgeware har huvudkontor i Stockholm och personal i 15 länder spritt över Europa, Asien samt Nord- och Latinamerika.

För mer information besök https://corporate.edgeware.tv 

Edgeware – Let’s make TV amazing again!

Om oss

Edgeware erbjuder ledande operatörer och innehållsleverantörer system som möjliggör distribution av moderna TV- och videotjänster över Internet i stor skala. Edgewares unika teknologi ger fantastiska tittarupplevelser och kunderna möjlighet att ha kontroll över sitt innehåll. Edgeware har mer än 200 kunder och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige samt personal i 11 länder i Europa, Asien samt Nord- och Latinamerika. För mer information besök https://corporate.edgeware.tv

Prenumerera

Media

Media