Karl Thedéen utsedd till ny VD och koncernchef för Edgeware

Styrelsen i Edgeware AB (publ) har utsett Karl Thedéen som ny VD och koncernchef för Edgeware AB, med tillträde under februari 2018. Han kommer att ersätta Joachim Roos, som på eget initiativ begärt att få lämna sin tjänst som VD på ett ordnat sätt under 2018. Joachim har under nästan fjorton år som VD lett bolaget genom kraftig tillväxt och 2016 framgångsrikt börsintroducerat Edgeware på Nasdaq Stockholm. Edgeware är nu stabilt etablerat i noterad miljö med ett strukturerat arbetssätt. Joachim känner sig därför bekväm att fokusera på andra saker inom bolaget.

Karl Thedéen var tidigare VD för Transmode AB och fram till nu styrelseledamot i Edgeware. Han har en gedigen affärs- och ledarerfarenhet som kan ta Edgeware vidare genom nästa tillväxtfas. Karl Thedéen är för närvarande Senior Vice President och ansvarig för Infinera Metro Business Group. Innan dess var han VD för Transmode AB, vilket han ledde från ett litet företag 2007 till börsintroduktion 2011 och fram tills dess det förvärvades av Infinera 2015. Tidigare hade Karl Thedéen flera ledande positioner inom Ericsson i Sverige och Storbritannien. Han har en civilingenjörsexamen i systemteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och är idag också styrelseledamot i Semcon AB (publ).

Joachim Roos kommer att kvarstå som VD för Edgeware till under februari 2018. Avsikten är att han även ska kvarvara i Edgewares ledningsgrupp för att stödja företaget och Karl Thedéen för att åstadkomma en smidig ledarskapsövergång samt även fokusera på några av bolagets strategiska utvecklingsaktiviteter.

- Jag har under fjorton år lett Edgeware och skapat en kraftig tillväxt för bolaget som nu etablerats i en noterad miljö, säger Joachim Roos. Nu är det dags för Edgeware att ta in en ny ledare som kan fortsätta expandera verksamheten i nästa fas. Det har varit ett fantastiskt privilegium att få leda det här fina företaget till att bli marknadsledande inom TV CDN-system. Det har lyckats på grund av Edgewares starka kultur och alla de engagerade och professionella medarbetarna.

- Joachim har varit en utmärkt koncernchef under de senaste fjorton åren och har tagit bolaget från ett innovativt uppstartsföretag till ett marknadsledande publikt bolag med hög tillväxt, säger Michael Ruffolo, styrelseordförande i Edgeware. Samtliga i styrelsen värdesätter hans ledarskap och hans ovärderliga personliga bidrag till Edgewares framgång. Vi är väldigt nöjda med att Joachim är villig att kvarstå i ledningsgruppen och leda våra strategiska utvecklingsinitiativ.

- Karl Thedéen är en erfaren och framgångsrik VD med erfarenheten och ledarskapsegenskaperna för att leda Edgeware in i nästa tillväxtfas, menar Michael Ruffolo vidare. Karl Thedéen har den ideala profilen för vad styrelsen söker i en ny VD för att ersätta Joachim. Dessutom, som befintlig styrelseledamot, har Karl Thedéen haft möjlighet att lära sig Edgewares verksamhet och bistått att forma dess strategi. Med hans meriterade framgångshistoria och hans kunskaper om Edgeware kommer han få en flygande start.

- Jag är exalterad av den här möjligheten, säger Karl Thedéen. Edgeware är ett fantastiskt företag som verkar i ett snabbt växande applikationsområde inom tech. Jag är glad att börja på Edgeware som jag känner väl då jag arbetat i styrelsen i två år. Framtiden är synnerligen lovande och jag ser verkligen fram emot att anta min nya roll som VD och leda Edgeware, med stöd av Joachim och övriga medlemmar i ledningsgruppen.

Kontakt: Gunilla Wikman, Investor Relations Manager

Tel: +46707638125, E-mail: gunilla.wikman@edgeware.tv

Om Edgeware

Edgeware erbjuder ledande operatörer och innehållsleverantörer lösningar som möjliggör distribution av moderna TV-och videotjänster i stor skala till låga kostnader. Edgewares teknologi skapar kontroll, information om användarbeteende samt fantastiska tittarupplevelser. Edgeware har de senaste åren haft en snabb tillväxt och bolaget nådde under 2016 en omsättning på 252 miljoner kronor. Edgeware har huvudkontor i Stockholm samt dotterbolag i USA och kontor i Hong Kong. Dessutom har Edgeware personal inom försäljning och tekniskt säljstöd på flera platser i Europa, Asien och Nord- och Latinamerika. För mer information besök https://corporate.edgeware.tv/.

Om oss

Edgeware erbjuder ledande operatörer och innehållsleverantörer system som möjliggör distribution av moderna TV- och videotjänster över Internet i stor skala. Edgewares unika teknologi ger fantastiska tittarupplevelser och kunderna möjlighet att ha kontroll över sitt innehåll. Edgeware har mer än 200 kunder och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige samt personal i 11 länder i Europa, Asien samt Nord- och Latinamerika. För mer information besök https://corporate.edgeware.tv

Prenumerera

Dokument & länkar