Delårsrapport: Citatkoncernen visar förbättrad lönsamhet och fortsatt försäljningstillväxt

Citat är Nordens ledande kommunikationsproducent. Årets tredje kvartal ökade koncernen nettoomsättningen med 32 procent och rörelseresultatet med 91 procent jämfört med föregående år.

– Vi fortsätter att demonstrera vår styrka på kommunikationsmarknaden genom att kombinera hög tillväxt med god lönsamhet. Det är glädjande att se att vårt arbete med att fokusera och effektivisera verksamheten ger synbara resultat, säger Citats vd och koncernchef Dan Sehlberg.

Januari – september 2007
Nettoomsättningen ökade till 361,9 (275,9) MSEK, en tillväxt med 32 procent varav 10 procent organiskt
Byråintäkten[1] ökade till 286 (227,5) MSEK, en tillväxt med 26 procent varav 11 procent organiskt och byråmarginalen[2] uppgick till 10 (8) procent
Rörelseresultat uppgick till 28,3 (18,9) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 8 (7) procent. En resultatförbättring med 50 procent jämfört med föregående år
Resultatet före skatt uppgick till 28,2 (18,5) MSEK

Juli – september 2007
Nettoomsättningen ökade till 106,5 (80,9) MSEK, en tillväxt med 32 procent varav 10 procent organiskt
Byråintäkten ökade till 87,4 (68,6) MSEK, en tillväxt med 27 procent varav 12 procent organiskt och byråmarginalen uppgick till 12 (8) procent
Rörelseresultat uppgick till 10,5 (5,5) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 10 (7) procent. En resultatförbättring på 91 procent jämfört med föregående år
Resultatet före skatt uppgick till 10,5 (5,4) MSEK

• Under kvartalet har Citat erhållit nya och/eller utökade kunduppdrag hos bland annat Apollo, Bokia, Duka, L’Oréal/Storåkers, Lowe Brindfors, Nobel Biocare, Oriflame, Pågen, Röda Korset, Scope Capital, SKB, Stena Line, Swedish Match samt Vittra
• Inom affärsområdet Informationstjänster fick Appelberg i uppdrag av fastighetsbolaget Unibail-Rodamco att producera ett nytt livsstilsmagasin. Det 100-sidiga magasinet ska distribueras i fastighetsbolagets nio största köpcentrum, inledningsvis med en upplaga om 300 000 exemplar
• Inom affärsområdet Marknadstjänster har SRC (Scandinavian Retail Center) under perioden genomfört sin årligen återkommande branschdag kring marknadsföring inom detaljhandeln
• Årets kundundersökning visar att 9 av 10 kundföretag är nöjda eller mycket nöjda med Citat

Marknad
Det råder fortsatt goda marknadsförutsättningar för kommunikationsbranschen. Intresset för kundtidningar och redaktionell produktion fortsätter att öka. Allt fler marknads- och informationschefer ser värdet av att etablera egna kanaler till marknaden i form av kundtidningar, nyhetsbrev, bloggar och Internetsidor.

Verksamhet
Den starka tillväxten i nettoomsättning beror på förvärvet av Appelberg i början av året samt en stark försäljningstillväxt inom kärnverksamheterna marknadstjänster och informationstjänster.

Den positiva resultatutvecklingen och historiskt goda lönsamheten förklaras såväl av försäljningsökningen som av en gynnsam kostnadsutveckling. Citat har på senare år genomfört ett strukturarbete som har effektiviserat verksamheten, skapat en stabil kostnadsstruktur och ett fokuserat tjänsteutbud.Citat Group AB

För ytterligare information kontakta:

Dan Sehlberg, vd och koncernchef Citat 08-506 617 51, 0708-99 26 44
Håkan Juserius, vvd och finanschef Citat 031-701 56 34, 0706-69 48 88
Gunilla Danström, press- och marknadsansvarig Citat 08-527 725 64, 0733-10 99 29

Läs mer om Citat på vår hemsida www.citat.se.[1] Nettoomsättning efter avdrag för direkt produktionsrelaterade kostnader
[2] Rörelseresultatet i procent av byråintäkten

Prenumerera

Dokument & länkar