EDS lanserar PLM Solutions, en ny affärsenhet inriktad på marknaden för förvaltning av produkters livscykler (PLM

EDS lanserar PLM Solutions, en ny affärsenhet inriktad på marknaden för förvaltning av produkters livscykler (PLM) PLM Solutions, som omsätter 1 miljard dollar, skapar mervärde för tillverkande företag och ger EDS nya kunder och tillväxtmöjligheter. EDS lanserar nu PLM Solutions och stakar därmed ut en ledarställning på den snabbväxande marknaden för förvaltning av produkters livscykler. PLM Solutions är en kombination av förutvarande Unigraphics Solutions (UGS) och Dynamics Research Corporation (SDRC). PLM Solutions levererar integrerad teknik och tjänster för en produkts hela livscykel - från idé och utveckling till distribution och leverans. Detta blir den femte affärsenheten inom EDS, tillsammans med A.T. Kearney, Business Process Management, E-Solutions och Information Solutions. - Med över halva marknaden för PLM, innefattande professionella tjänster, hosting, drift och företagsledning, förväntar vi oss betydande indirekta intäktsmöjligheter för våra andra fyra affärsenheter, sade Dick Brown, ordförande och koncernchef för EDS. Genom att i PLM integrera programvaran från UGS och SDRC med konsulttjänster och expertis i världsklass har EDS utvidgat sina affärsmöjligheter avsevärt och skapat tillverkningsindustrins enda heltäckande leverantör för livscykelförvaltning med fullt tjänsteutbud. Sammanslagning av UGS och SDRC Den 23 maj tillkännagav EDS sin avsikt att förvärva och slå samman UGS och SDRC - två ledande leverantörer av programvaror och tjänster för produktutveckling, dataförvaltning och samverkan - till en ny affärsgren, med över 1 miljard dollar i omsättning. Företaget meddelade den 4 september att förvärvet av SDRC genomförts; den 28 september var förvärvet av UGS klart. Produktsortimenten hos UGS och SDRC kompletterar varandra, och tillsammans har de det mest heltäckande utbudet av programvara och tjänster inom PLM-sektorn. PLM-programmen ger möjlighet till gemensamt arbete - globalt, utan fördröjning - med data gällande produktplanering, konstruktionsarbete, tillverkning och distribution, via lokala nätverk och Internet. Marknaden för programvara och tjänster inom PLM-sektorn växer snabbt. Marknaden uppskattas omsätta 17 miljarder dollar 2001, och förväntas växa med 16-20 procent per år, vilket innebär över 35 miljarder dollar år 2005. - Den här aggressiva satsningen på PLM etablerar EDS som ett av de ledande företagen med tvåsiffrig tillväxt, på en av de mest lovande och snabbväxande tillväxtmarknaderna i den digitala ekonomin, sade Dick Brown. EDS strategi för PLM Genom sin affärsenhet PLM Solutions erbjuder nu EDS världens bredaste program för PLM-lösningar. EDS är det enda företaget som kan erbjuda samverkanslösningar för alla de viktiga delarna av marknaden: produktutveckling, tillverkningsplanering, produktdataförvaltning, digital samverkan i utvecklingsarbetet, experttjänster och konsulttjänster. EDS strategi för PLM fokuserar på att uppnå nya nivåer i fråga om effektivitet och innovation för tillverkningsföretag och på att uppfylla respektive kunders behov. Kärnan i denna strategi är en filosofi med öppen teknik och öppna affärsrelationer som kommer att bli industristandard inom PLM. - Vårt mål är att skapa ett mervärde för våra kunder och våra kunders kunder, sade Tony Affuso, chef för EDS PLM-verksamhet, tidigare VD för UGS. Bland de tillverkande företagen runt om i världen är det nu fler som använder lösningar från EDS för att utveckla och förvalta den digitala definitionen av sina produkter än från någon annan leverantör. Vårt utvidgade PLM-utbud kommer att innebära en ytterligare förstärkt fokusering på en optimering av hela produktlivscykeln, vilket kommer att öka det totala mervärde vi ger våra kunder. Med programvara installerad till över 1,6 miljoner användare är PLM Solutions branschens största leverantör av lösningar för produkters livscykel, och ligger väl till för att kunna dra nytta av EDS styrka och expertis. Den nya affärsenheten tar med sig 24 000 kunder, av vilka åtskilliga är nya för EDS, och förstärker ytterligare relationerna med globala aktörer som Seagate, General Motors, Mazda, Honeywell, Nissan och Nokia. EDS övriga affärsenheter PLM Solutions kompletterar EDS övriga affärsenheter inriktade på att hantera den digitala ekonomins komplexitet. · A.T. Kearney, EDS dotterbolag, är ett av världens ledande företag inom kvalitativ managementrådgivning. Företaget fokuserar främst på frågor på ledningsnivå och erbjuder tjänster när det gäller strategi, organisation, drift, e-business och IT. · Business Process Management arbetar med kunder för att hitta bättre sätt att arbeta mer effektivt och kostnadsmedvetet genom att köpa in vissa verksamhetsfunktioner utifrån. De områden som kan förbättras genom hjälp utifrån är exempelvis kundrelationer (CRM), administration och ekonomi. · E Solutions erbjuder konsulttjänster på området e-business och lösningar som ökar snabbheten och effektiviteten i samarbetet mellan kunderna och deras kunder och leverantörer. Bland tjänsterna återfinns strategisk planering samt införande och förvaltning av heltäckande lösningar för elektronisk handel. · Information Solutions tillhandahåller outsourcing, stabil IT- teknologi och strategiska infrastrukturtjänster inklusive hosting och datalagring, utveckling och förvaltning av applikationer, desktop- tjänster, internetintegration och nätverksdrift. För ytterligare information, vänligen kontakta: Anna Plyhr Informationschef EDS Sweden AB tel: 08-619 14 58 mobil: 070-602 66 25 Maths Mattsson Marknadschef EDS PLM Solutions, Nordic tel: 08-13 60 92 mobil: 070-697 26 55 Om EDS EDS är världens näst största IT-företag med 130.000 anställda i 55 länder. I Norden är EDS representerat av 1500 medarbetare, varav 1200 i Sverige. EDS erbjuder affärs- och IT-lösningar som ökar produktiviteten, tillväxten och lönsamheten och som därmed gör våra kunder mer konkurrenskraftiga i den digitala ekonomin. I Sverige arbetar vi bl a med SKF, KF, Saab Automobile, OKQ8, Preem, St Jude Medical, Riksbyggen och Posten. EDS omsatte år 2000 drygt 19,2 miljarder US dollar. EDS är noterat på New York Stock Exchange och London Stock Exchange. http://www.eds.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/03/20011003BIT00530/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/03/20011003BIT00530/bit0002.pdf

Om oss

EDS (NYSE:EDS) är ett ledande globalt tjänsteföretag inom teknologisektorn som levererar affärslösningar till sina kunder. EDS introducerade IT outsourcing för mer än 40 år sedan. Idag erbjuder EDS en bred produktportfölj med informationsteknologi- och business process outsourcingtjänster till kunder inom tillverkningsindustrin, finanssektorn, hälso- och sjukvård, kommunikation, energi, transportsektorn, konsumentprodukter och till den offentliga sektorn världen runt. 2006 hade EDS en omsättning om 21,3 miljarder USD. Mer information finns på eds.se och eds.com.

Dokument & länkar