Vinsten per aktie steg med 17 procent

EDS presenterar resultatet för tredje kvartalet 2001: VINSTEN PER AKTIE STEG MED 17 PROCENT NYA KONTRAKT TECKNADE TILL ETT VäRDE AV SEK 72 MILJARDER DEN ORGANISKA TILLVäXTEN öKADE MED 17 PROCENT EDS, världens näst största IT-företag, ökade vinsten per aktie med 17 procent eller SEK 7,3 under tredje kvartalet 2001 jämfört med motsvarande period förra året, detta när resultatet rensats för engångsposter. Nettoresultatet ökade med 20 procent till SEK 3,54 miljarder. Det framgår av EDS rapport för tredje kvartalet som presenterades i Plano, Texas på onsdagseftermiddagen lokal tid. - EDS fortsätter sin tillväxt på bred front trots den osäkra världsekonomin, säger Dick Brown, styrelseordförande och VD för EDS. Resultatet visar på EDS styrka och på att vi har innovativa tjänster att erbjuda marknaden. Vi känner tillförsikt till vår förmåga att till aktieägare och kunder leverera i enlighet med våra utfästelser. Den organiska tillväxten (exklusive General Motors) steg med 17 procent jämfört med samma period förra året. Den totala omsättningen steg med 16 procent tredje kvartalet och uppgick till SEK 59,4 miljarder. Jämfört med tredje kvartalet 2000 ökade värdet av tecknade kontrakt med 10 procent och uppgick till SEK 72 miljarder, det bästa resultatet någonsin för EDS under ett tredje kvartal. Under årets första nio månader har EDS tecknat nya kontrakt till ett värde av SEK 226 miljarder, vilket är en ökning med 27 procent jämfört med år 2000. Viktiga milstolpar för Q3 (exklusive engångsposter): · EDS slår för elfte kvartalet i rad rekord avseende värdet av nytecknade kontrakt · EDS uppnår för tionde kvartalet i rad en tvåsiffrig procentuell förbättring av vinsten per aktie · För tionde kvartalet i rad förbättras rörelsemarginalen i förhållande till samma period föregående år · EDS överträffar för fjärde kvartalet i rad marknadens snitt för organisk tillväxt. EDS uppnår också detta kvartal tvåsiffriga tillväxttal för de olika affärsområdena och geografiska regionerna. Affärsområdet Information Solutions, som framförallt innefattar IT-outsourcing, ökar omsättningen med 21 procent och det är det tredje kvartalet i rad med en tillväxt på 20 procent eller bättre. Affärsområdet E Solutions ökar med 45 procent och affärsområdet Business Process Management med 19 procent. Det nya affärsområdet PLM Solutions, Product Lifecycle Management, som skapats genom förvärven och sammanslagningen av företagen UGS och SDRC, växte med 63 procent under kvartalet. Om man exkluderar effekterna av köpet blir tillväxten 15 procent. Till följd av den vikande konjunkturen för managementkonsulter redovisar A.T. Kearney en nedgång på 8 procent. I Europa ökade tillväxten med 23 procent (inkluderar också Mellanöstern och Afrika), i USA med 16 procent, i Latinamerika med 24 procent och i Asien med 12 procent. - Efterfrågan på en kompetent IT-partner med förmåga att driva IT- lösningar världen över bara ökar och vi får många bevis för EDS förmåga att leverera med kvalitet, säger Kaj Green, VD för EDS Sverige och vice VD för EDS affärsområde Information Solutions i Europa, Mellanöstern och Afrika. Vi förnyar kontrakt med gamla kunder i en aldrig tidigare skådad omfattning. - Efter de fruktansvärda terrorattackerna i USA får vi också allt fler frågor kring säkerhetslösningar, back-up-tjänster och katastrofhantering, säger Kaj Green. Viktiga nyckeltal Q3 Q3 9 månader 9 månader (MSEK 2001 2000 2001 2000 1 $ = 10,60 SEK) Omsättning 58 925 50 806 165 752 148 665 Rörelseresultat 5 077 4 908 14 978 13 504 Nettoresultat 3 540* 2 957 10 155 8 713 Vinst per aktie (SEK) 7,31 6,25 19,82 16,85 *Engångsposter exkluderade Mer information om EDS kvartalsrapport finns att läsa på www.eds.com. För mer information, vänligen kontakta: Kaj Green Anna Plyhr Verkställande direktör Informationschef EDS Sweden AB EDS Sweden AB Tel: 08-619 14 58 Tel: 08-619 18 90 Mobil: 070-602 66 25 Mobil: 070-349 18 80 e-post: anna.plyhr@eds.com e-post: kaj.green@eds.com EDS är världens näst största IT-företag med 130.000 anställda i 58 länder. I Norden är EDS representerat av 1500 medarbetare, varav 1200 i Sverige. EDS erbjuder affärs- och IT-lösningar som ökar produktiviteten, tillväxten och lönsamheten och som därmed gör våra kunder mer konkurrenskraftiga i den digitala ekonomin. I Sverige arbetar vi bl a med SKF, KF, Saab Automobile, OKQ8, Preem, Riksbyggen och Posten. EDS omsatte år 2000 drygt 19,2 miljarder US dollar. EDS är noterat på New York Stock Exchange och London Stock Exchange.www.eds.se http://www.eds.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00330/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00330/bit0002.pdf

Om oss

EDS (NYSE:EDS) är ett ledande globalt tjänsteföretag inom teknologisektorn som levererar affärslösningar till sina kunder. EDS introducerade IT outsourcing för mer än 40 år sedan. Idag erbjuder EDS en bred produktportfölj med informationsteknologi- och business process outsourcingtjänster till kunder inom tillverkningsindustrin, finanssektorn, hälso- och sjukvård, kommunikation, energi, transportsektorn, konsumentprodukter och till den offentliga sektorn världen runt. 2006 hade EDS en omsättning om 21,3 miljarder USD. Mer information finns på eds.se och eds.com.

Dokument & länkar