Edvince AB har erhållit Vinnova-stöd för projektet ASTAR - Acute Stroke Treatment and Recovery

Bioteknikbolaget Edvince AB, som utvecklar en ny behandling för att minimera skador på hjärnan vid stroke, har erhållit 500 000 kr från Vinnova för projektet ASTAR - Acute Stroke Treatment and Recovery, inom EU programmet SME instrument Runner up 2017.

ASTAR - Acute Stroke Treatment and Recovery är ett innovationsprojekt som Edvince AB driver i syfte att utveckla och kommersialisera sitt EDV2209 program för akut behandling i samband med brustet pulsåderbrock – aneurysm­ – i det subaraknoidala rummet i hjärnan, s.k. subaraknoidalblödning. Ca 100 000 personer drabbas av subaraknoidalblödning varje år i USA och Europa, och endast 1 av 5 drabbade tillfrisknar.

-       Vi är oerhört glada att vi nu kan rulla igång detta projekt tack vare Vinnovas stöd. Detta är ett angeläget projekt som i förlängningen ska kunna göra skillad för de som drabbas av subaraknoidalblödning, säger Carl-Magnus Högerkorp, VD i Edvince AB.

För mer information:

Carl Magnus Högerkorp, Vd, telefon: 070-3313473

e-mail: carl@edvince.com

Cristina Glad, Styrelseordförande, telefon: 070-6602433

Om Edvince

Edvince är att bioteknikbolag fokuserat på en ny akutbehandling av stroke, som kan användas vid samtliga typer av stroke och bidra till väsentligt snabbare återhämtning.

Bolaget befinner sig i preklinisk fas med ambition att påbörja en första klinisk studie under 2017. Bolaget finns på SmiLe incubator i Lund och ägs av grundaren Lars Edvinsson, Krankajen Group, Almi Invest Syd, Swedish Growth Fund, LMK Forward och Sarah Fredriksson.

Om Stroke

Stroke, eller slaganfall, är en av våra folksjukdomar och den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Stroke är dessutom den vanligaste kroppsliga orsaken till behov av långtidssjukvård. Den årliga samhällskostnaden för stroke är närmare 20 miljarder kronor. Varje år drabbas omkring 30 000 personer i Sverige av stroke, antingen av en blodpropp i hjärnan, av hjärtstillestånd eller av ett brustet blodkärl i eller kring hjärnan. 

Taggar:

Om oss

Edvince är att bioteknikbolag fokuserat på en ny akutbehandling av stroke, som kan användas vid samtliga typer av stroke och bidra till väsentligt snabbare återhämtning. Bolaget befinner sig i preklinisk fas med ambition att påbörja en första klinisk studie under 2017. Bolaget finns på SmiLe incubator i Lund.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar