Dålig språkkompetens i företagen leder till minskad tillväxt

Nästan hälften av företagsledarna anser att språkliga missförstånd har stått i vägen för stora internationella affärer och resulterat i betydande förluster. Det visar en ny global studie som EF Education First låtit genomföra.

Brasilien och Kina förlorar mest

Brasilianska och kinesiska företag påverkas mest av språkförbistringar, där 74 respektive 61 procent av företagsledarna redovisar finansiella förluster till följd av misslyckad kommunikation över nationsgränserna. Studien visar också att nästan två tredjedelar av de tillfrågade, 64 procent, anser att skillnader i språk och kultur gör det svårt att etablera sig på utländska marknader.

­– Gränserna mellan gamla och nya ekonomier är inte längre lika skarpa och företag världen över är allt mer sammanflätade och beroende av varandra. Dagens företagsledare måste säkerställa att deras anställda har rätt kompetens för att kunna kommunicera över gränserna, säger Sofia Tegsell, försäljningschef på EF Education First i Norden. 

Svenska företag i framkant

Av svenska företagsledare anser nära hälften, 47 procent, att deras arbetskraft behöver kunna ett andra språk, vilket kan jämföras med 25 procent på global nivå. Hela 80 procent av de svenska företagsledarna anser att deras anställda är lämpliga för att arbeta i en internationell miljö, jämfört med 53 procent på global nivå.

– Läget har aldrig varit så kritiskt som det är idag när det gäller att säkra kommunikationen internationellt. Nyare ekonomier kommer att misslyckas med sin internationalisering och äldre ekonomier kommer att få det svårt att återfå konkurrenskraften om företagen inte satsar på att förbättra språkkunskaperna hos sina nyckelpersoner, fortsätter Sofia Tegsell

Studien ”Konkurrens över gränserna – hur företag påverkas av kultur- och kommunikationshinder” omfattar en enkätundersökning med 572 ledande befattningshavare från privata och offentliga organisationer över hela världen. Djupintervjuer har även genomförts med experter och personer med hög chefsbefattning. 

För mer information, besök http://www.ef.com/competing-across-borders

För mer information, vänligen kontakta:

Sofia Tegsell, försäljningschef, EF Education First, Norden

E-post: sofia.tegsell@ef.com

Tel: 0707 79 30 92

För mer information om undersökningen, vänligen kontakta:

Camilla Träff, Geelmuyden.Kiese

E-post: ctr@geelmuyden-kiese.se

Tel: 0707 768 99 10

Om EF Education First

EF Corporate Language Learning Solutions, är en del av EF Education First, marknadsledare inom språkutbildning för internationella företag och offentlig sektor. Mer än 1,500 företag och 15 miljoner studenter världen över har valt att använda sig av EF för att lösa sina språkutbildningsbehov. EFs verksamhet består av ett globalt nätverk av 400 språkskolor, kontor i över 50 länder och vi utvecklar och driver marknadens mest avancerade lärarledda språkskola online. För mer information besök: www.ef.com/corporate

Taggar:

Om oss

EF Education First (EF) grundades i Lund 1965 med visionen att överbrygga språkliga, kulturella och geografiska barriärer mellan människor. Idag har EF skolor och kontor i 52 länder och är specialiserade inom språkkurser, akademiska utbildningar och internationella utbytesprogram. EF har sitt huvudkontor i Luzern, Schweiz, och regionala huvudkontor i Stockholm, London, Zürich, Boston, Shanghai och Hong Kong. Besök EF:s svenska hemsida på www.ef.se

Prenumerera

Dokument & länkar