Konsulter är bäst på engelska

Pressmeddelande 8 november 
Svenska konsulter kan sträcka på sig - de är nämligen den yrkeskår som rankats som den bäst engelsktalande yrkeskåren i hela världen, enligt världens mest omfattande språkindex från utbildningsföretaget EF. Sverige som nation placerar sig i år på en andraplats på listan över länders engelskkunskaper.

Sverige placerar sig på en andraplats på årets lista över världens länders engelskkunskaper, enligt världens mest omfattande språkindex, EF English Proficiency Index (EF EPI) från utbildningsföretaget EF. Sverige får i år 70,40 EPI poäng, efter Nederländerna på 71,45 EPI poäng. Sverige följs av grannländerna Danmark (69,93 EPI poäng) och Norge (67,77 EPI poäng). Singapore (66,03 EPI poäng) har tagit över Finlands femteplats från förra året. Parallellstudien som gjorts av EF på den arbetande befolkningens kunskaper i engelska som andraspråk, English Proficiency Index for Companies (EPI-c), visar att teknik- och konsultbranschen överträffar alla andra branscher.

– Konsulter behöver anpassa sig efter bransch och marknad och är ofta helt beroende av att behärska engelska. Det vi i Sverige ser är hos denna yrkeskår är att engelskan ofta är god på pappret, men i början av karriären finns ändå en ovana att presentera och konversera professionellt på engelska. Engelsknivån är något som många arbetsgivare tar för givet när de anställer, och faktiskt sällan något som kandidaterna testas i, säger Malin Ankarberg, Sverigechef på EF Education First.

Bara teknik- och konsultbranschen får en poäng som placerar dem på ”High Proficiency”-nivå. Det innebär att man kan förstå engelska tv-shower, läsa en nyhetstidning på engelska samt hålla en presentation på engelska på jobbet. Branschstatistiken finns även nedbruten per yrke i respektive bransch. I den högsta kategorin ”Very High Proficiency” placerar sig konsulter i konsultbranschen, konsulter i teknikbranschen, samt ledning och verkställande chefer i IT-branschen.

Ingen bransch hamnar i den högsta kategorin ” Very High Proficiency”, där man kan använda ett korrekt och nyanserat språk i sociala situationer, med lätthet läsa avancerade texter på engelska samt förhandla ett kontrakt med en person som har engelska som modersmål. 
 

Fler intressanta fakta från senaste EF English Proficiency Index for companies:

 • Enligt rapporten så är kivnnor, både globalt och historiskt, bättre än män på engelska. Kvinnor har i Sverige ett snitt på 70,95 EF PEI poäng och männen 69,72 EF EPI poäng.
 • Samhällen som är mer jämställda och har mer progressiva könsroller tenderar att ha en befolkning som talar bättre engelska.
 • Kunskaper i engelska är också kopplat till ekonomisk konkurrenskraft, social utveckling och innovation. Länder med högre engelskkunskaper tenderar att ha högre genomsnittliga inkomster, livskvalitet och även större investeringar i forskning och utveckling.
Bransch EF EPI-c poäng (globalt) Nivå
Konsulter & professionella tjänster 59,73 High Proficiency
Teknik 57,60 High Proficiency
Mat, dryck & tobak                   57,41 Moderate Proficiency
Finans, bank och redovisning 57,21 Moderate Proficiency
Informationstekonologi (IT)     56,82 Moderate Proficiency
Läkemedel & Hälsa 55,41 Moderate Proficiency
Media, sport & underhållning 53,39 Moderate Proficiency
Bil                     52,08 Low Proficiency
Tillverkning       51,43 Low Proficiency
Telekommunikation 51,20 Low Proficiency
Flyg 50,43 Low Proficiency
Energi 49,79 Low Proficiency
Försvar & Säkerhet 47,65 Very Low Proficiency
Utbildning 42,76 Very Low Proficiency
Offentlig sektor 42,01 Very Low Proficiency
Logistik 40,91 Very Low Proficiency


EF EPI ranking 2017   Källa: EF EPI 2017

 1. Nederländerna                                      71,45
 2. Sverige                                                  70,40
 3. Danmark                                                69,93
 4. Norge                                                     67,77
 5. Singapore                                               66,03
 6. Finland                                                   65,83
 7. Luxemburg                                             64,57
 8. Sydafrika                                                63,37
 9. Tyskland                                                 62,35
 10. Österrike                                                62,18
   

Läs rapporten i sin helhet här.

Testa dina egna kunskaper och se EF EPI engelskatestet här.

Om EF EPI
EF EPI (EF English Proficiency Index) är ett index för engelskkunskaper hos människor med engelska som andraspråk världen över. EF EPI 2017 jämför engelskkunskaper bland mer än en miljon människor i 80 länder, i Sverige har 3600 personer deltagit.

Om EF EPI-c
EF EPI-c (EF English Proficiency Index for Companies) är ett index för engelskkunskaper hos anställda och företag världen över. EF EPI-c 2016 jämför engelskkunskaper bland 510 000 yrkesverksamma vuxna i 40 länder. Indexet baseras på testresultat från EF:s onlinetest, som möter internationell teststandard.

För mer information, vänligen kontakta: 
Sandra Olt, presskontakt på EF:s kommunikationsbyrå Geelmuyden Kiese
Tel: +46 707 45 36 83
E-post: sandra.olt@gknordic.com

Malin Ankarberg
Sverigechef på EF Education First i Sverige
+46 (0)8 587 930 00
malin.ankarberg@ef.com

Om EF Education First
EF Education First grundades i Lund 1965 och är idag ett av världens ledande utbildningsföretag, med visionen att "öppna upp världen genom utbildning". EF:s huvudverksamhet är språkutbildning, utbytesprogram och högre utbildning, som bedrivs vid 500 skolor, kontor och forskningscentra i 53 länder. Antalet anställda är 43,500 varav över hälften är språklärare. EF har sitt huvudkontor i Luzern, Schweiz, och regionala huvudkontor i Stockholm, London, Zürich, Boston, Shanghai och Hong Kong. Besök EF:s svenska hemsida på ef.se

Taggar:

Om oss

EF Education First (EF) grundades i Lund 1965 med visionen att överbrygga språkliga, kulturella och geografiska barriärer mellan människor. Idag har EF skolor och kontor i 52 länder och är specialiserade inom språkkurser, akademiska utbildningar och internationella utbytesprogram. EF har sitt huvudkontor i Luzern, Schweiz, och regionala huvudkontor i Stockholm, London, Zürich, Boston, Shanghai och Hong Kong. Besök EF:s svenska hemsida på www.ef.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Konsulter behöver anpassa sig efter bransch och marknad och är ofta helt beroende av att behärska engelska.
Malin Ankarberg, Sverigechef på EF Education First