Spanska och kinesiska i topp bland språk vi helst vill kunna

Engelska är språket som flest svenskar vill kunna och anser sig ha mest nytta av i sitt yrkesliv. Därefter är spanska det språk som svenskarna helst vill behärska, trots att det är tyska som man tror sig ha mest nytta av i karriären. Kinesiska anses allt viktigare bland de yngre, som rankar språket som det tredje mest användbara i yrkeslivet. Det visar några av resultaten från en ny undersökning som språkföretaget EF har låtit göra.

Under februari månad har EF låtit 1000 representativt utvalda svenskar från hela landet svara på två frågor: Vilka två språk skulle du helst vilja kunna och vilka två språk tror du att du har mest nytta av i yrkeslivet.

– Svaren visar en förändring i intresset för olika språk de senaste åren, något vi även ser bland ansökningarna till våra språkkurser. Det är roligt att de yngre har fått upp ögonen för kinesiskan och ser det som det tredje viktigaste språket för sin framtida karriär. Det stämmer väl överens med den bild vi har av vilka språk som efterfrågas framöver på den svenska arbetsmarknaden, säger Mats Ulenius, Sverigechef för EF.

Tyskan viktig i yrkeslivet
Vid sidan av engelskan är tyska det språk som svenskarna anser sig ha mest nytta av i sitt jobb; det svarar 42 procent. Efter tyska kommer spanska (19 procent) och därefter franska (11 procent). Ju äldre man är desto viktigare anser man att tyskan är i yrkeslivet, enligt EF:s undersökning.

– Tyskan är ett språk som öppnar många jobbmöjligheter i Sverige och det vet de som är lite äldre, som redan är ute och yrkesarbetar. Men det är de yngre som inser att kinesiskan snart kanske är lika viktig. Var fjärde svensk i åldern 15-22 år tror att kinesiska är det språk de kommer att ha mest nytta av i sitt yrkesliv, i kombination med engelska, fortsätter Mats Ulenius.

Skillnad mellan män och kvinnor
Både män och kvinnor väljer engelska och spanska som de två språk man helst vill kunna. Däremot skiljer sig tredjehandsvalet något, där fler kvinnor väljer franska och fler män väljer tyska.

Italienska för nöjes skull
En intressant skillnad är att 18 procent önskar att de kunde italienska medan endast tre procent anser att italienska är ett av de viktigare språken i yrkeslivet.


Om undersökningen
Språkföretaget EF har i februari månad 2013 låtit fråga ett representativt urval av svenskar mellan 15 och 80 år svara på frågor om vilka språk de helst skulle vilja kunna och vilka språk de tror att de har mest nytta av i yrkeslivet. Totalt genomfördes drygt 1000 webbaserade intervjuer med respondenter från hela landet. Intervjuerna utfördes av det oberoende undersökningsföretaget Snabbasvar, på uppdrag av EF Education First.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Ulenius, Sverigechef EF Education First
E-post: mats.ulenius@ef.com
Tel: 08-58 79 3000
Mobil: 070-779 3099

För diagram och fullständig rapport, vänligen kontakta:
Charlotte Holmbergh Jacobsson, Geelmuyden.Kiese, presskontakt
E-post : chj@geelmuyden-kiese.se
Tel : 0709-89 05 18

Om EF Education First
EF Education First (EF) grundades i Lund 1965 med visionen att överbrygga språkliga, kulturella och geografiska barriärer mellan människor. Idag har EF 400 skolor och kontor i 55 länder och är specialiserade inom språkkurser, akademiska utbildningar och internationella utbytesprogram. EF har idag huvudkontor i Luzern, Schweiz, och regionala huvudkontor i Stockholm, London, Zürich, Boston, Denver, Shanghai och Hong Kong.  Besök EF:s svenska hemsida på www.ef.se

Taggar:

Om oss

EF Education First (EF) grundades i Lund 1965 med visionen att överbrygga språkliga, kulturella och geografiska barriärer mellan människor. Idag har EF skolor och kontor i 52 länder och är specialiserade inom språkkurser, akademiska utbildningar och internationella utbytesprogram. EF har sitt huvudkontor i Luzern, Schweiz, och regionala huvudkontor i Stockholm, London, Zürich, Boston, Shanghai och Hong Kong. Besök EF:s svenska hemsida på www.ef.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Engelska är språket som flest svenskar vill kunna och anser sig ha mest nytta av i sitt yrkesliv. Därefter är spanska det språk som svenskarna helst vill behärska, trots att det är tyska som man tror sig ha mest nytta av i karriären. Kinesiska anses allt viktigare bland de yngre, som rankar språket som det tredje mest användbara i yrkeslivet. Det visar några av resultaten från en ny undersökning som språkföretaget EF har låtit göra.
Twittra det här