Vi introducerar tjänsteautomatisering på den internationella marknaden – Efecte och Youredi förenar sina krafter för att leverera innovationer

Efecte Corp. och Youredi Ab lanserar ett Europaomfattande samarbete. Ett tjänstehanteringssystem från Efecte och molnbaserad integrationsteknik från Youredi garanterar att kunderna får ett oslagbart, snabbt och kostnadseffektivt sätt att hantera sina IT- och affärstjänster och säkerställa informationsöverföring mellan olika system i företaget.

Vi har kartlagt våra kunders dataöverföringsbehov med hjälp av gemensamma pilotprojekt och de första resultaten väntas komma under hösten.

”Dataöverföringen från ett IT-tjänstehanteringssystem till faktureringssystem och vidarebefordran av självbetjäningsbegäran till rätt outsourcingpartner är utmärkta exempel på scenarier där företag vill ha automatisering, förbättring och enklare kostnadskontroll, utan att för den skull pruta på tjänstekvaliteten och rapporteringsmöjligheterna", säger Johannes Niemi, försäljningschef på Efecte.

Youredi kompletterar Efectes innovativa erbjudande som använder sig av modern teknik – Gartner Research har utsett Youredi som en av fyra "Cool vendor in Integration 2014"-tjänsteleverantörer i världen. Globalt samarbete kommer att gynna och hjälpa kunderna i båda företagen. Företag som verkar på en multinationell nivå kan inte idag helt centralisera sin tjänstehantering, utan måste visa en förmåga att anpassa sig till lokala förhållanden. Den kombinerade lösningen, som erbjuds gemensamt av Efecte och Youredi, kommer också att göra det möjligt för kunden att integrera med sina lokala partner på ett kostnadseffektivt sätt.

”Tjänstebaserad integration gör det möjligt för företag att sammankoppla olika system med varandra snabbt och effektivt. Centraliserad tjänstehantering och automatisering kommer också att möjliggöra att Efectes tjänster kan integreras som en del av ett företags totala IT-lösning, oavsett företagets storlek”, säger Vesa Kotilainen på Youredi.

”Vi kan med stolthet introducera en finländsk innovation på den internationella marknaden. Tack vare vårt samarbete kommer vi att kunna erbjuda en exceptionellt kostnadseffektiv tjänstekombination", säger Niemi. ”Vi är glada över att kunna ingå detta samarbete som är ett utmärkt exempel på de kundbehov som uppstår vid tjänstebaserad integration”, avslutar Kotilainen.

Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta:

Johannes Niemi, SVP, Sales Nordic
Efecte Corp.
Tfn +358 40 747 9161

Vesa Kotilainen, Chief Commercial Officer
Youredi Ab
Tfn +358 40 828 1232

Youredi grundades 2010 och är ett Helsingforsbaserat, privatägt företag som erbjuder integrationstjänster. Företagets kundkrets växer ständigt, med företaget självt på en brant tillväxtkurva. Med hjälp av Youredis lösningar kan företag förena sina dataflöden på plats, i form av en molntjänst eller mellan affärspartner. Kunder och samarbetspartner kan använda Youredis serviceplattform (iPaaS) för sin egen verksamhet, nätverk med varandra och utbyte av information med hjälp av en skalbar och säker tjänst. www.youredi.com

Taggar:

Om oss

Programvaruföretaget Efecte utvecklar den enda lösningen för IT-servicehantering med inbäddad identitetshantering, den användarvänliga lösningen Efecte Self-Service som syftar till att öka organisationers förmåga att verka och producera tjänster samt programvaran Efecte Identity Management för identitetsstyrning. Efecte finns i Finland, Sverige, Danmark och Tyskland. Våra programvaror tillhandahålls som tjänster via molnmiljöer och ett omfattande partnernätverk. Efecte grundades 1998 och har sitt högkvarter i Esbo, Finland. www.efecte.com

Citat

Tjänstebaserad integration gör det möjligt för företag att sammankoppla olika system med varandra snabbt och effektivt. Centraliserad tjänstehantering och automatisering kommer också att möjliggöra att Efectes tjänster kan integreras som en del av ett företags totala IT-lösning, oavsett företagets storlek.
Vesa Kotilainen, Chief Commercial Officer, Youredi
Dataöverföringen från ett IT-tjänstehanteringssystem till faktureringssystem och vidarebefordran av självbetjäningsbegäran till rätt outsourcingpartner är utmärkta exempel på scenarier där företag vill ha automatisering, förbättring och enklare kostnadskontroll, utan att för den skull pruta på tjänstekvaliteten och rapporteringsmöjligheterna.
Johannes Niemi, SVP, Efecte