Effnet kallar till ordinarie bolagsstämma

EFFNET KALLAR TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 13 april 2000, kl 13.00 i Gustafs Konferens, Gustavslundsvägen 151G, Alviks Strand, Bromma. Se vidare bifogad annons till kallelse. Styrelsen i Effnet Group AB (publ) lämnar bland annat följande förslag till aktieägarna på bolagsstämman: * Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen. * Förslag till beslut om att öka bolagets aktiekapital genom fondemission. * Förslag till beslut om split 5:1 * Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst tio miljoner aktier (efter split) samt om emission av skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning av högst 1 500 000 aktier (efter split). För vidare information, vänligen kontakta Effnet Group AB's VD Tomas Althén, 0708-15 16 15 eller Finanschef Lars Lundeborg, 0708-99 86 03 Effnets affärsidé är att utveckla, marknadsföra, sälja och distribuera nätverksprodukter och nätverksteknologier, som löser flaskhalsarna inom kommunikation över Internet, och därmed skapar maximal kundnytta. Effnet kommersialiserar sin teknologi på tre sätt; produkter under eget varumärke, genom OEM-avtal och genom licensiering av teknologin till andra aktörer i nätverksbranschen. Under 1999 har Effnet utvecklats ifrån att vara ett renodlat utvecklingsbolag till en kommersiell aktör inom nätverksmarknaden. Bolaget går nu in i en fas där marknadsföring och försäljning står i fokus. Effnets långsiktiga mål är att bli en av världens ledande aktörer för att lösa nuvarande och framtida flaskhalsar inom kommunikation över Internet. I dagsläget finns Effnet på fyra orter; Stockholm, Luleå, Boston och Mountain View, Kalifornien. Effnet Group AB är noterad på OM Stockholmsbörsen, Nya Marknaden. Antalet anställda uppgår till 59 personer. Läs mer om Effnet Group AB på www.effnet.com. Aktieägarna i Effnet Group AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 13 april 2000, kl 13.00 i Gustafs Konferens, Gustavslundsvägen 151G, Alviks Strand, Bromma Anmälan Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman: dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 3 april 2000, dels anmäla sig senast fredagen den 7 april 2000 till Effnet Group AB, Box, 167 15 Bromma, per fax 08-564 605 60 eller per telefon 08-564 605 50. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress samt telefonnummer. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/16/20000316BIT00290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/16/20000316BIT00290/bit0002.pdf

Om oss

Effnet develops and sells embedded software that increases the efficiency, speed and security of IP traffic on fixed and mobile networks to manufacturers of network products. Effnet techniques enable optimal performance for IP packet processing.

Dokument & länkar