HALVÅRSRAPPORT Januari - juni 2004

HALVÅRSRAPPORT Januari - juni 2004 - Nettoomsättningen under perioden april-juni 2004 uppgick till MSEK 6,9 (9,7). För det första halvåret uppgick försäljningen till MSEK 11,9 (14,7). - Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till MSEK -1,3 (-1,4) och periodens resultat till MSEK -0,6 (-0,6). Rörelseresultatet för det första halvåret uppgick till MSEK -5,0 (-4,6) och halvårets resultat till MSEK -3,5 (-2,8) eller SEK -0,07 (-0,05) per aktie. - Inom Digital Broadcasting utvecklades såväl försäljningen som orderingången starkare under första halvåret jämfört med motsvarande period 2003. Således ökade nettoomsättningen inom Digital Broadcasting under första halvåret med 14 procent och orderingången ökade med 28 procent jämfört med motsvarande period 2003. Inom Header Compression blev utvecklingen svagare än tidigare år. - Likvida medel vid halvårsskiftet uppgick till MSEK 97,7 (vid senaste årsskiftet 107,8) eller SEK 1,78 (1,96) per aktie. Eget kapital uppgick till MSEK 100,6 (104,2) eller SEK 1,83 (1,90) per aktie. - Under det andra kvartalet erhöll Factum Electronics flera viktiga order, framförallt beställningar från BBC och Danmarks Radio avseende DAB-utrustning samt från Harris Broadcasting Corporation avseende NICAM-kodare. Totalt ökade orderingången inom Digital Broadcasting under det andra kvartalet med 46 procent jämfört med motsvarande period 2003. - Under det andra kvartalet avslutades vidare satsningar i dotterbolaget Wkit Security. Händelser efter periodens slut - Vid en extra bolagsstämma 2004-07-02 beslutades om förvärv av ett fastighetsbestånd genom apportemission, namnändring till AB Sagax (publ) och utdelning av Effnet Holding AB innefattande koncernens teknikrörelse. För ytterligare information, vänligen kontakta David Mindus, Verkställande direktör AB Sagax, +46 (0)8 545 835 40, +46 (0)70 602 76 35 Hans Runesten, Verkställande direktör Effnet Holding AB, +46 (0)8 564 605 50, +46 (0)702 80 26 26 Krister Moberger, Finanschef Effnet Holding AB, +46 (0)8 564 605 50, +46 (0)8 564 611 02 eller besök AB Sagax hemsida www.absagax.se eller Effnet Holding ABs hemsida www.effnetholding.se Nästa rapport för AB Sagax avseende perioden januari-september 2004 släpps 2004-10-29. Nästa rapport för Effnet Holding AB avseende perioden januari-september 2004 släpps 2004-10-29. AB Sagax (tidigare Effnet Group AB), organisationsnummer 556520-0028, har sitt säte i Stockholm. Adress: Riddargatan 23, 114 57 Stockholm. Bolagets aktie är sedan i april 1999 noterad på Nya Marknaden och aktien handlas via Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/30/20040730BIT20070/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Effnet develops and sells embedded software that increases the efficiency, speed and security of IP traffic on fixed and mobile networks to manufacturers of network products. Effnet techniques enable optimal performance for IP packet processing.

Dokument & länkar