Karin Bjurel ny Marknads- & Försäljningsdirektör för Effnets europamarknad

KARIN BJUREL NY MARKNADS- & FÖRSÄLJNINGSDIREKTÖR FÖR EFFNETS EUROPAMARKNAD Karin Bjurel har idag tillträtt tjänsten som ny marknads- och försäljnings- direktör för Effnet AB, dotterbolag till Effnet Group AB (publ). Karin är stationerad i Stockholm och kommer att ansvara för marknad och försäljning för Effnets Europamarknad. Karin Bjurel är 27 år och kommer närmast från Cisco Systems Sverige, där hon arbetat som marknads- och försäljningschef för ett av Ciscos tre affärsområden Small-/and Medium Lines of Business. Karin är utbildad systemerare och började karriären hos distributören Santech som produktchef inom nätverk och kommunikation. 1995 började Karin på Cisco Systems och har där varit med och byggt upp Cisco Systems distributions- och återförsäljarkanaler i Sverige. "Effnet har en unik teknik med sin 'Luleå-algoritm', vilken kan appliceras på produktutveckling för Internetekonomin. Effnet har ett kompetensförsprång genom att befinna sig på en av världens mest utvecklade data- och telekommarknader. Genom detta försprång har Effnet utvecklat tekniken som nätverk & kommunika-tionsbranschen saknar gällande prestanda, skalbarhet och säkerhet. Till exempel bredbandsteknik och operatörernas utveckling skapar efterfrågan av Effnets teknik. Marknaden kommer uppleva Effnet, i linje med Intel, som 'Effnet Inside' eller 'Effnet on Board'," säger Karin Bjurel. "Rekryteringen av Karin Bjurel ligger helt i vår tidigare kommunicerade strategi att förstärka marknadssatsningen inom Effnet Group. Att vi lyckas rekrytera så kvalificerade personer som Karin visar på den potential och den dragningskraft som finns i Effnet", säger Tomas Althén, VD för Effnet Group AB. För vidare information, vänligen kontakta VD för Effnet Group AB (publ) Tomas Althén, 0708-15 16 15. Effnets affärsidé är att utveckla och marknadsföra nätverksprodukter och nätverksteknologier som kännetecknas av hög effektivitet och säkerhet. För närvarande har Effnets teknologiplattform utmynnat i utvecklingen av två olika nätverksprodukter (routrar och brandväggar) vars syfte är att förmedla respektive filtrera information över datanätverk, exempelvis Internet eller intranet. Under 1998 har Effnet utvecklats från att vara ett renodlat utvecklingsbolag till en kommersiell aktör inom nätverksmarknaden. Bolaget går nu in i en fas där marknadsföring och försäljning står i fokus. Effnets långsiktiga mål är att bli en av världens ledande leverantörer av nätverksprodukter och teknologier. I dagsläget har Effnet ca 50 anställda på tre kontor; Stockholm, Luleå och Boston. Effnet Group noteras på Stockholms Fondbörs Nya Marknaden. Läs mer om Effnet Group AB på www.effnet.com. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/15/19991115BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/15/19991115BIT00130/bit0002.pdf

Om oss

Effnet develops and sells embedded software that increases the efficiency, speed and security of IP traffic on fixed and mobile networks to manufacturers of network products. Effnet techniques enable optimal performance for IP packet processing.

Prenumerera

Dokument & länkar