Stockholms tingsrätt har avvisat den talan som en privatperson riktat mot bl a Effnet Group AB

Stockholms tingsrätt har avvisat den talan som en privatperson riktat mot bl a Effnet Group AB (publ) avseende huvudsakligen en enskild aktieägares äganderätt till vissa aktier i Effnet Group AB (publ). Tingsrätten har också tillerkänt bolaget begärd ersättning för rättegångskostnader. För vidare information, vänligen kontakta VD för Effnet Group AB Tomas Althén, 0708-15 16 15. Effnets affärsidé är att utveckla och marknadsföra nätverksprodukter och nätverksteknologier som kännetecknas av hög effektivitet och säkerhet. För närvarande har Effnets teknologiplattform utmynnat i utvecklingen av två olika nätverksprodukter (routrar och brandväggar) vars syfte är att förmedla respektive filtrera information över datanätverk, exempelvis Internet eller intranet. Under 1998 har Effnet utvecklats från att vara ett renodlat utvecklingsbolag till en kommersiell aktör inom nätverksmarknaden. Bolaget går nu in i en fas där marknadsföring och försäljning står i fokus. Effnets långsiktiga mål är att bli en av världens ledande leverantörer av nätverksprodukter och teknologier. I dagsläget har Effnet ca 50 anställda på tre kontor; Stockholm, Luleå och Boston. Effnet Group noteras på Stockholms Fondbörs Nya Marknaden. Läs mer om Effnet Group AB på www.effnet.com. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/12/19991112BIT00450/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/12/19991112BIT00450/bit0002.pdf

Om oss

Effnet develops and sells embedded software that increases the efficiency, speed and security of IP traffic on fixed and mobile networks to manufacturers of network products. Effnet techniques enable optimal performance for IP packet processing.

Prenumerera

Dokument & länkar