Egmont levererar solitt resultat

Med vinsttillväxt i tre av fyra divisioner och en omsättning på 14,8 miljarder SEK levererade mediekoncernen Egmont ett solitt resultat 2016. Egmont har visat digital tillväxt och framgång i nya affärer som en del av strategin ”Grow with the Modern Consumer”. Resultatet på 665 miljoner SEK kännetecknas av tillväxtinvesteringar och ökade innehållskostnader. Egmont delade ut 123 miljoner SEK för att hjälpa barn och ungdomar samt för att stödja filmtalanger.


Egmonts omsättning utgjorde 14,8 miljarder SEK under 2016 och den organiska tillväxten i lokal valuta var 364 miljoner SEK. Härtill kommer 2,4 miljarder SEK i icke-konsoliderad omsättning till följd av delägda bolag inom bland annat tillväxtområden som e-handel och digitala marknadsföringstjänster. Egmonts sammanlagda affärsverksamhet utgjorde därmed reellt upp till 17,2 miljarder SEK. 

Divisionerna Nordisk Film, Egmont Publishing och Egmont Books uppnådde vinsttillväxt. TV 2 i Norge levererade en bra kommersiell utveckling och fortsatte sin betydande digitala tillväxt, men högre kostnader för sporträttigheter och en ny framtidssäkrad organisation påverkade divisionens resultat. Samtliga fyra divisioner fortsatte att utveckla verksamheten efter ett mer digitalt konsumentbeteende. Rörelseresultatet före räntor och avskrivningar (EBITDA) var 1 612 miljoner SEK. Resultatet före skatt (EBT) uppgick till 665 miljoner SEK. 

”Jag är glad över att vi levererar ett solitt resultat samtidigt som vi investerar i framtidens mediemarknad. Vår strategi ”Grow with the Modern Consumer” fokuserar på att Egmont i högre utsträckning ska bli ett företag där det finns konvergens mellan medieinnehåll, konsumentbeteende och teknik. Vi stärker innehållsdelen av vår kärnverksamhet inom tv, film, tidningar och böcker. Vi investerar i nya affärsområden med hög tillväxt som e-handel, spel och digitala marknadsföringstjänster. Vi använder teknik för att stärka våra prenumerationsmodeller och öka de direkta kundrelationerna”, säger Egmonts koncernchef Steffen Kragh.  

Huvudpunkter från Egmonts divisioner: 

  • TV 2 såg en tittarökning tack vare starka program och stod bakom de mest sedda kanalerna i målgruppen 20–49 år. Streamingtjänsten TV 2 Sumo och teknikföretaget Vimond presterade en markant tillväxt. 
  • Nordisk Film hade en rekordomsättning och stod bakom en rad kommersiella och konstnärliga filmframgångar, där både den danska filmen Under sanden och den svenska samproduktionen En man som heter Ove nominerades till Oscar-statyetter. Biograferna i Danmark och Norge sålde totalt 9,7 miljoner biljetter och försäljningen av PlayStation 4 i Norden översteg förväntningarna.  
  • Egmont Publishings tidnings- och tidskriftsverksamhet levererade starka resultat på en i övrigt vikande marknad, samtidigt som bland annat den ryska verksamheten såldes på grund av ny lagstiftning. Portföljen av digitala marknadsföringstjänster och e-handelsbolag ökade ytterligare.  
  • Bokförlagen Lindhardt og Ringhof och Cappelen Damm gav ut framstående böcker och stärkte sin ledande position inom e-böcker och ljudböcker genom förvärv och digital utveckling.  

”Journalistik, drama och underhållning i tv, film och på papper utgör fortsatt kärnan i Egmont, men vi blir i ökande grad också ett teknikföretag eftersom innehåll och teknik går hand i hand på mediemarknaden. Som en affärsdrivande stiftelse investerar vi långsiktigt för att utveckla verksamheten och delar ut över 100 miljoner SEK årligen till utsatta barn och ungdomar samt filmtalanger”, säger Steffen Kragh.   

Egmonts egna kapital uppgår till 7 960 miljoner SEK under 2016 och soliditeten är 51 procent. Egmont har inga skulder. 

Under 2016 delade Egmont ut 123 miljoner SEK till projekt med speciellt fokus på utsatta barn och ungdomar samt filmtalanger genom Nordisk Film Fonden. Under året fokuserade Egmont bland annat på de allra yngsta barnen. 2016 års utgåva av Egmont Rapporten dokumenterade att det är de första 1 000 dagarna i ett barns liv som avgör hur barnet klarar sig senare i livet. Egmont öronmärkte också 38 miljoner SEK över två år till en riktad insats för flyktingbarn. Genom signaturprojektet Lär för livet har cirka 300 omhändertagna barn och ungdomar fram till i dag deltagit i intensiva sommarskolor i lägerformat och fått personliga mentorer. Sammanlagt har Egmont delat ut 3,5 miljarder SEK sedan 1920. 

Nyckeltal i mn SEK
2016 2015
Omsättning  14 770 14 739
Resultat före räntor och avskrivningar (EBITDA)  1 612 1 777
Resultat före skatt (EBT)  665 950
Eget kapital  7 960 6 937

Ytterligare information: 

Jesper Eising
Head of Press, Communications & Public Affairs 
+45 296 030 19 

Line Aarsland
Vice President, Communications & Public Affairs 
+45 244 074 71 

Bilder för pressanvändning:
www.egmont.com/dk/presse/pressebilleder
 


TV 2
Omsättning: 4 239 (4 075) miljoner SEK. Resultat före finansiella poster: 106 (325) miljoner SEK.
 

TV 2 är Norges största kommersiella multimediekoncern mätt efter daglig tidsanvändning, och man levererar nyheter, sport och underhållning på totalt sju tv-kanaler samt internet och mobiltelefoner. Omsättningsökningen var 7 procent i lokal valuta. TV 2 hade under 2016 ett lägre resultat än föregående år. Detta beror på investeringar i premiuminnehåll och rättigheter samt omkostnader i samband med en större organisationsförändring, som rullas ut under 2017 och förbereder TV 2 för den framtida marknadssituationen. TV 2 är totalt sett Norges största tv-kanal i åldersgruppen 20–49 år och nådde framgångar på huvudkanalen med starka programformat, bland annat den egenutvecklade talangjakten The Stream, som sålts för produktion i USA. TV 2:s genrekanaler bidrog positivt och behöll sina tittarsiffror. TV 2 Sumo hade en fortsatt tillväxt både vad gäller omsättning och abonnemang och är Norges största streamingtjänst mätt i omsättning. Kanalen tv2.no fortsatte också att växa och är Norges tredje största kommersiella nyhetssajt med fler än 1,1 miljon unika besök om dagen. Bolaget Vimond som säljer OTT-programvarulösningar hade en omsättningstillväxt på 68 procent och har några av världens ledande mediebolag som kunder.  

Nordisk Film
Omsättning: 5 022 (4 647) miljoner SEK. Resultat före finansiella poster: 301 (269) miljoner SEK.
 

Nordisk Film producerar, distribuerar och marknadsför film och tv-serier i Norden, driver biografer i Danmark och Norge samt säljer PlayStation i de nordiska och baltiska länderna. Nordisk Film står dessutom bakom digitala verksamheter inom presentkort, biljetter och online-filmkanaler. Nordisk Film levererade under 2016 sin högsta omsättning någonsin och hade ett mycket bra resultat. Samtliga affärsområden bidrog positivt, särskilt filmområdet med många starka titlar, och försäljningen av PlayStation 4 översteg förväntningarna. Nordisk Film Games inledde investeringar i nordiska datorspelföretag. Några av de bästa och mest säljande danska filmerna under 2016 producerades av Nordisk Film. Martin Zandvliets Under sanden nominerades till en Oscar och komedin Klassefesten 3 – Dåben sålde 550 000 biljetter. Det delägda filmbolaget Zentropa stod bakom årets bäst säljande film Flaskpost från P, som sålde fler än 700 000 biljetter. Nordisk Film var medinvesterare och distributör till en rad nordiska filmframgångar. Den svenska filmen En man som heter Ove nominerades till två Oscars, och i Norge sågs storfilmen Kungens val av fler än 720 000 biobesökare. Nordisk Film Biografer sålde 5,7 miljoner biljetter i Danmark och 4 miljoner biljetter i Norge och är marknadsledande i båda länderna. Biljettföretaget Venuepoint är nu ett joint-venture mellan Nordisk Film och tyska CTS Eventim och planerar att utvidga sin verksamhet till att omfatta bland annat venuedrift. Nordisk Films presentkortsverksamhet GoGift.com levererade omsättningstillväxt.  

Egmont Publishing
Omsättning: 5 010 (5 554) miljoner kronor. Resultat före finansiella poster: 377 (338) miljoner kronor.
 

Egmont Publishing står bakom 700 tidningstitlar i fler än 30 länder, en internationell barnförlagsverksamhet, e-handelsbolag och digitala marknadsföringstjänster. Egmont Publishing hade resultattillväxt. Det goda resultatet bygger på en stark utveckling i bland annat Norge och Sverige. Under 2016 avyttrades Egmont Publishings verksamhet i Ryssland och Tjeckien samt delar av den tyska verksamheten, vilket påverkade den totala omsättningen. Försäljningen av den ryska verksamheten föranleddes av förändringar i rysk lagstiftning, som förbjuder utländska medieföretag att äga mer än 20 procent av ryska medieföretag. Egmont Publishing utvecklade sina abonnemangsmodeller – inklusive den digitala tidskriftstjänsten Flipp – och hade totalt 1,3 miljoner abonnenter. Egmont Publishing har en betydande satsning på e-handel och är medägare av sju nordiska e-handelsbolag. Målsättningen är att varje företag ska vara marknadsledande i Norden inom sina respektive nischer. Under 2016 köpte Egmont Publishing in sig i svenska Outnorth och danska Nicehair. Portföljen av e-handelsbolag hade en total omsättning på drygt 1,7 miljarder SEK, även om detta endast i begränsad omfattning konsolideras i Egmonts omsättning. Även inom digitala marknadsföringstjänster har Egmont Publishing byggt upp en stark portfölj med sex delägda nordiska företag. Omedelbart före årets slut köpte Egmont Publishing in sig i den svenska digitala kommunikationsbyrån KAN.  

Egmont Books
Omsättning inkl. Egmonts andel av Cappelen Damm: 1 161 (1 175) miljoner SEK. 

Resultat utan Cappelen Damm som inte ingår i den konsoliderade redovisningen på grund av internationella redovisningsregler (IFRS):

Omsättning: 419 (409) miljoner SEK. Resultat före finansiella poster: 59 (52) miljoner SEK.
 

Egmont Books består av Norges största förlag, Cappelen Damm, och Danmarks näst största förlag, Lindhardt og Ringhof. Båda förlagen ger ut skönlitteratur, fackböcker, barnböcker, ljudböcker, e-böcker och undervisningsmaterial. Lindhardt og Ringhof gav ut cirka 600 nya boktitlar. Förlaget stod bakom en rad av årets mest uppmärksammade och prisbelönta böcker. Merete Pryds Helles Folkets skønhed nominerades till flera priser och mottog både bokhandlarnas De Gyldne Laurbær och Politikens Litteraturpris. Leif Davidsens deckare Djævelen i hullet låg överst på bästsäljarlistorna och afghanskfödda Geeti Amiris Glansbilleder utlöste en omfattande debatt och fick stor uppmärksamhet. Saga Egmont, som ger ut e-böcker och ljudböcker, fortsatte sin tillväxt med bland annat sju förvärv, däribland tyska Steinbach Sprechende Bücher, svenska Ljud Classica och danska Forlaget Rosenkilde. Saga Egmont räknar med att ha digitaliserat fler än 15 000 boktitlar under loppet av 2017. Norges största förlag, Cappelen Damm, hade sitt bästa år någonsin. Cappelen Damm gav ut fler än 1 500 titlar och är totalt sett marknadsledande i Norge med författare som Vigdis Hjorth, Selma Lønning Aarø, Karin Fossum, Lars Kepler, Gudny Ingebjørg Hagen, Sophie Elise Isachsen och Torbjørn Færøvik. Cappelen Damm köpte Bazar förlag och Grammafon. Bokhandelskedjan Tanum öppnade den första av fem butiker på Oslo flygplats under 2016.  

Allmännyttig verksamhet 
Egmont är en affärsdrivande stiftelse där delar av mediekoncernens vinst går till att stödja projekt med speciellt fokus på utsatta barn och ungdomar, medan det övriga överskottet återinvesteras i utvecklingen av mediekoncernen. Sedan 1920 har det delats ut 3,5 miljarder SEK omräknat i dagens penningvärde. Under 2016 delade Egmont ut 123 miljoner kronor, av detta har Nordisk Film Fonden delat ut 6,4 miljoner SEK till talangutveckling i filmbranschen. Under 2016 fokuserade Egmont bland annat på de allra yngsta barnen och lanserade tillsammans med tankesmedjan DEA Småbørnsalliancen, där aktörer med kunskap om och intresse för barns lärande och livsförmåga arbetar tillsammans för att ge barn en bra start i livet. 2016 års utgåva av Egmont Rapporten satte fokus på de minsta och visade att det är de första 1 000 dagarna i ett barns liv som avgör hur barnet klarar sig senare i livet. Signaturprojektet Lär för livet fortsatte under 2016 och 300 omhändertagna barn och ungdomar deltar nu i programmet, där de går på sommarskola i lägerform och får en personlig mentor. 2016 blev också året då Egmont i Norge ingick ett fyraårigt partnerskap med Kronprinsparets Fond som syftar till att öka trivseln och lärandet för ungdomar i Norge, liksom det avsattes medel för att säkerställa att nyanlända flyktingbarn får bästa möjliga start i livet. Nordisk Film Fonden delade ut medel till bland annat signaturprojektet Isbjørnens Forfattercamp som ska stärka
professionella manusförfattare.  Om Egmont
Egmont är en av Nordens ledande mediekoncerner med aktiviteter i 30 länder och 6 200 medarbetare. Vi står för starkt medieinnehåll och digital innovation. Vi driver bl.a. Nordisk Film, TV 2 i Norge, bokförlag och Egmont Publishing. Vi publicerar över 700 tidskrifter, sänder 154 timmar TV varje dag, publicerar 2 200 böcker per år, ger ut en film i veckan, står för försäljning av PlayStation och mycket mer. Egmont är en stiftelse som omsätter cirka 14,8 miljarder kronor och som delar ut mer än 120 miljoner kronor varje år för att bidra till att barn och ungdomar får ett bättre liv.

Taggar:

Om oss

Egmont Publishing publicerar ett hundratal magasin och webbplatser, som Hemmets Journal, Hus & Hem, icakuriren, Kalle Anka, Vagabond, Bamse och KING Magazine. Därutöver har företaget en omfattande verksamhet inom böcker, spel, aktivitetsprodukter, event, e-handel och content marketing. Företaget omsätter cirka 1,1 miljarder kronor och har cirka 300 medarbetare i Sverige. Egmont är en av Nordens ledande mediekoncerner med aktiviteter i 30 länder och 6 600 medarbetare. Vi står för starkt medieinnehåll och digital innovation. Verksamheten innefattar bl.a. Nordisk Film, TV 2 i Norge, bokförlag och Egmont Publishing, som ger ut fler än 700 magasin och veckotidningar. Vi är delägare i en rad verksamheter som t.ex. Zentropa, står för försäljning av PlayStation och mycket mer. Egmont är en stiftelse som omsätter cirka 14,7 miljarder kronor och som delar ut mer än 100 miljoner kronor varje år för att bidra till att utsatta barn och ungdomar får ett bättre liv. Läs mer på www.egmont.se. EGMONTWe bring stories to life

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Jag är glad över att vi levererar ett solitt resultat samtidigt som vi investerar i framtidens mediemarknad. Vår strategi ”Grow with the Modern Consumer” fokuserar på att Egmont i högre utsträckning ska bli ett företag där det finns konvergens mellan medieinnehåll, konsumentbeteende och teknik. Vi stärker innehållsdelen av vår kärnverksamhet inom tv, film, tidningar och böcker. Vi investerar i nya affärsområden med hög tillväxt som e-handel, spel och digitala marknadsföringstjänster. Vi använder teknik för att stärka våra prenumerationsmodeller och öka de direkta kundrelationerna.
Steffen Kragh, koncernchef på Egmont