EGREEMENT LÖSER SITUATIONEN VID ETT SLOPANDE AV MUNTLIGA AVTAL

Det omdiskuterade lagförslaget där muntliga avtal blir ogiltiga skulle öka administrationen och därmed kostnaden för svenska företag med 20 miljarder SEK per år, uppger Handelns Utredningsinstitut. Egreement AB lanserar nu en lösning på det problemet - tjänsten E-avtal.

- Vi vet att många förknippar muntliga avtal med oseriös verksamhet, och anser att administrationen med traditionella pappersavtal är för krävande. Därför är jag övertygad om att elektroniska avtal i framtiden till stor del kommer att ersätta både muntliga avtal och pappersavtal, säger Efrem Bergqvist, VD på Egreement AB. Egreement lanserar nu därför tjänsten E-avtal för företag, där användare oavsett geografisk placering kan skapa och ingå juridiskt riktiga elektroniska avtal i realtid. Alla användare identifieras med hjälp av e-legitimation vilket minimerar risken med oseriösa aktörer. - Tjänsten minskar administrationskostnaderna för företagen då avtalen inte längre behöver skrivas ut i pappersform och skickas fram och tillbaka för att sedan digitaliseras. Dessutom leder E-avtal till ett minskat pappersslöseri och minskade transporter, vilken är positivt för miljön, säger Thorleif Thomsen på Handelsbanken. E-avtal finns sedan tidigare lanserad för privatpersoner, som kan använda tjänsten vid exempelvis affärer på annonssajter på Internet. För privatpersoner och för företag som endast vill kunna ta emot och skriva under avtal är E-avtal gratis. För ytterligare information, gå in på www.eavtal.se eller vänligen kontakta: Efrem Bergqvist, VD Egreement AB e-post: info@eavtal.se mobil: 070-321 84 56 tfn: 031-727 68 68

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar