Stora exportframgångar för Ejendals

Ejendals export och etablering på nya marknader är en stor succé. Exporten ökar med närmare 60 procent. Statistiken från det nyss avslutade verksamhetsåret talar ett tydligt språk och stärker företaget i dess fortsatta satsning på de Centraleuropeiska och Skandinaviska marknaderna.

– Det är med stor tillfredställelse vi för tredje året i rad upplever en kraftig ökning av exporten. Vi har medvetet gått in för att växa internationellt och målsättningen är att fortsätta öka omsättningen på nya marknader. Våra handskar och skor håller högsta kvalitet och vi har kapacitet att förse en allt större kundkrets med våra produkter, säger vd Per-Olof Ejendal.

Ejendals kommer under det nyss påbörjade verksamhetsåret ytterligare öka sin satsning på exporten. Detta görs i linje med företagets uttalade mål att till 2010 öka den totala omsättningen från dagens 587 miljoner till en miljard kronor.

Hittills har Ejendals bland annat upprättat nya försäljningskanaler och rekryterat en försäljningschef i Centraleuropa. Man har anställt flera personer i till exempel Norge och tecknat samarbetsavtal i Storbritannien.

Även verksamheten i dotterbolaget i Finland går mycket bra och man har stora förhoppningar om ytterligare stora internationella odrar. Den norska marknaden växer fortfarande starkast, men potentialen i Centraleuropa är enorm. Framförallt Storbritannien och Tyskland är kraftigt på gång.
./.

Prenumerera

Dokument & länkar