Omfattande färgtester under många år garanterar hög kvalitet

Morten Eliassen, chef för Jotuns testavdelning, ute på ett Jotuns testfält.

 

Lång utvärderingstid, många parametrar och extrema miljöer. Jotuns utomhusfärger testas i en lång och noggrann process. Baserat på testresultaterna jobbar Jotun kontinuerligt med vidareutveckling för att säkra högsta kvalitet. Allt för att säkra att färgen avvisar mögel, alger och smuts samt skyddar mot fukt. Dessutom ska färgen hålla glans och kulör så att huset ser nymålat ut i många år!

Jotuns kvalitetssäkring bygger på mer än nittio års erfarenhet av färg, samt det faktum att färgerna testas under minst fem år. I Nordeuropas största laboratorium i norska Sandefjord, där över 200 personer arbetar, analyseras testresultaten noggrant. Allt för att kunna utveckla produkter som ska tåla det tuffa nordiska klimatet.

Färgen utsätts för långvariga och hårda prövningar i olika miljöer. Dels på tre teststationer med olika väderförhållanden i Skandinavien och dels uppmålad på hus i Norden. Dessutom testar Jotun produkterna i belastade miljöer i övriga världen. I Florida utsätts färgen för hög luftfuktighet och extrem solexponering, i luftförorenade Kina testas smutsupptagning och i Malaysias och Indiens regnskogar går färgen en tuff match mot den höga luftfuktigheten. Färgen testas också i arktiskt klimat på Svalbard.

Parametrar som testas:

 • Alg- och mögelbeväxning

 • Smutsupptagning
   
 • Krackelering
   
 • Avflagning
   
 • Blåsbildning
 • Fuktupptagning i träet

 • Täckförmåga

 • Appliceringsegenskaper

 • Kulör- och glansstabilitet
   

Till skillnad från en del andra mätinstitut testar Jotun sina färger länge, utomhusfärger exponeras i minst fem år. Färgen målas på bräder som placeras såväl stående som vinklade 45 grader mot solen. Belastningen på en vinklad panel är två till tre gånger så hög som på en lodrät, vilket visar  hur färgen beter sig under hela sin livslängd. Testmetoderna är identiska över hela världen och analyseras utifrån samma principer. Det utfall som presenteras för varje parameter är en snittberäkning av alla bräder, vilket ger ett säkert resultat.

 

 • Särskilt viktigt är det att testa sprickbildning och flagning, säger Karin Mattsson som är Technical Service Manager på Jotun.

 • Det är underlaget och inte färgen som fuktskadas och ruttnar. Därför måste färgfilmen vara intakt och inte spricka och släppa in fukt. Ju högre fukthalt i virket desto större är också risken för mögel på ytan.

För att kunna producera högkvalitativa färger testar Jotun produkternas alla funktioner, allt för att få ett tillförlitligt resultat. Utöver exponering i utomhusmiljöer testas alltså sådant som täckförmåga, appliceringsegenskaper och stabilitet i kulör och glans.                                           

Med Nordens tuffa klimatväxlingar i åtanke har Jotun sedan 1972 utvecklat DEMIDEKK, en teknologi där en kombination av alkydolja och akryler gör att färgen har extra skydd och lång hållbarhet. Under de fyrtiosex år som gått har färgen visat sig stå emot allt från piskande regn, vinterkyla och solljusets nedbrytande effekt. Därför håller färgen både glans och kulör i många år, vilket gör att Jotun är att betrakta som ett tryggt val.

Jotun är ett världsomspännande färgföretag, representerat i nittio länder. Den första fabriken grundades 1926. Huvudsätet ligger i Norge.
 

För mer information, kontakta:

Karin Mattsson, Technical Service Manager, 0706–69 63 25 karin.mattsson@jotun.se

Kristina Tunegård, Category Manager, 0705–69 63 13 kristina.tunegard@jotun.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar