Dela

Om oss

EKN är en myndighet med uppgift att göra fler exportaffärer möjliga och utveckla det svenska näringslivets internationalisering.Vi försäkrar betalningar och delar risker med exporterande företag och banker. Verksamheten finansierasmed försäkringstagarnas premier.

Kontakt

Citat

– När risken ökar i ett land som är viktigt för den svenska exporten, så brukar vi märka ett ökat behov av EKN:s garantier.
Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN
– EKN garanterar en betydande del av Sveriges samlade export. Det innebär inflytande, också i hållbarhetsfrågan. Det inflytandet vill jag använda.
Karin Wessman, hållbarhetschef EKN
Jag är mycket glad över att Hans Lindberg är EKN:s nya styrelseordförande. Han kommer att utgöra en stor tillgång i arbetet med att utveckla de exporterande företagens finansieringsmöjligheter.
Anna-Karin Jatko, EKN:s generaldirektör
– Zambias ekonomi baseras på gruvnäring och i huvudsak kopparindustrin. Kopparprisfallet 2015 ledde till en avsevärd minskning av exportintäkterna, effekter som fortsatt syns i den zambiska ekonomin.
Julia Ekberg, landriskanalytiker EKN
- Almi och EKNs samarbete gör att vi tillsammans kan erbjuda finansiering av exportaffärer som idag inte blir av på grund av att ingen kan finansiera dem,.
Anna-KarinJatko, generaldirektör EKN
Vår satsning på att nå ut med budskap om att EKN kan hjälpa dig med din exportaffär till landets små och medelstora företag har gett resultat, och det är jag mycket nöjd med.
Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN
Xvivo är ett bra exempel på att tillväxt på exportmarknaderna inte är en tillfällighet utan en ytterst medveten handling.
Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef för små och medelstora företag på EKN.
Genom samarbetet mellan EIF, EKN och bankerna kan vi nu tillsammans möjliggöra affärer till ett värde av 2,5 miljarder kronor när bankerna lånar ut. Här finns stora möjligheter för bankernas företagsrådgivare att låna ut pengar till fler av sina innovativa företagskunder.
Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN
Senaste året har vi betydligt fler uppgraderingar än nedgraderingar. Det visar att högkonjunkturen är global.
Stefan Karlsson, chef för EKN:s landriksanalys
– Jag är mycket nöjd med rekryteringen. Med sin gedigna erfarenhet av kredit- och riskbedömning blir Peter Tuving en centralfigur i EKN:s arbete med att hjälpa svenska företag ut på exportmarknaderna, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör.
Anna-Karin Jatko
Senegal är en av de snabbast växande ekonomierna i Afrika söder om Sahara.
Jennifer Dahlin Ivarsson, landanalytiker på EKN
- Nicaragua, Jamaica och Dominikanska republiken uppgraderas.
André Lundvall, landanalytiker på EKN
Det är glädjande att allt fler upptäcker att EKN:s garanter kan öka exportkapaciteten och därmed stärka företagens internationalisering och konkurrenskraft
Anna-Karin Jatko, generaldirektör på EKN
Carl-Johan Karlsson, SME-chef på EKN
Det är glädjande att det även 2016 var fler små och medelstora företag som exporterade till tillväxtmarknaderna än någonsin
Carl-Johan Karlsson
På EKN möter vi dagligen små och medelstora företag som framgångsrikt exporterar till tillväxtländer. Men fler kan ta tillvara på möjligheterna
– 2016 blev ytterligare ett år med en ökning av antalet små och medelstora företagskunder och hög garantivolym till målgruppen - ett kvitto på att EKN:s satsningar gynnat småföretagens exportaffärer, säger Anna-Karin Jatko.
Anna-Karin Jatko, generaldirektör
I en osäker värld finns det ändå fortsatt goda exportmöjligheter
Anna-Karin Jatko, generaldirektör, EKN.
Kina brottas med en överbelånad banksektor och har stora utmaningar i att ställa från en kreditdriven till en mer konsumtionsdriven ekonomi.
Lovisa Bolander, landanalytiker EKN
Återbetalningarna visar att Iran har fått igång betalningsflödena, vilket stärker vår betalningserfarenhet av landet.
Victor Carstenius, landanalytiker EKN
Det är glädjande att allt fler småföretag tar tillvara på möjligheter på tillväxtmarknader och att deras export dit ökar
Carl-Johan Karlsson, EKN
Carl-Johan Karlsson, EKN
Asien är helt klart den hetaste tillväxtmarknaden för små och medelstora företag
EKN behöver ha en buffert för affärer som fallerar
Patrick Nimander, EKN:s finanschef.
Med hjälp av EKN:s exportkreditgarantier kan företagen göra fler affärer och det blir enklare för dem att få finansiering.
Carl-Johan Karlsson, EKN:s affärsområdeschef små och medelstora företag
Nästa generations småföretag har helt klart ett globalt tänk.
Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef på EKN
-Första kvartalet 2014 var garantigivningen för små och medelstora företag mer omfattande än något tidigare kvartal. Vi kan göra ännu fler affärer tillsammans med dessa företag och vi satsar på lokal närvaro i flera orter i Sverige
Karin Apelman, generaldirektör.
– Målet är att inom två år fördubbla antalet små och medelstora företag som använder EKN:s garantier.
Carl-Johan
– EKN:s garantier stimulerar fortsatt den svenska exporten i hög utsträckning. Det ökade intresset för tillväxtmarknader bland svenska exportföretag och kvardröjande osäkerhet inom OECD, har drivit behovet av EKN:s riskkapacitet för att säkra exportaffärer under 2013.
Karin Apelman, generaldirektör
– Antalet företag som vänder sig till EKN för att säkra sina affärer på dessa marknader har dubblerats de senaste tio åren.
Rebecka Lundgren, landanalytiker EKN
Onsdagen den 6 november välkomnas media till EKN. Johan Fredriksson och Lovisa Bolander, landanalytiker, presenterar analyser av tillväxtmarknader i Asien.
EKN
Ökad kännedom om möjligheten med finansieringslösningar med EKN som riskpartner samt ökad riskmedvetenhet hos företag och banker bidrar till att efterfrågan fortfarande är hög.
Karin Apelman, generaldirektör
För första gången på 27 år öppnar EKN för att garantera export till Myanmar (Burma).
Johan Fredriksson, landanalytiker på EKN
EKN garanterade exportaffärer för 22,7 miljarder kronor första halvåret.
Karin Apelman, EKN:s generaldirektör
– Småföretagen som exporterar till tillväxtmarknader sticker ut. Fler än vartannat upplever att efterfrågan från tillväxtmarknaderna ökar.
EKN:s generaldirektör Karin Apelman
Egypten står inför stora ekonomiska och sociala utmaningar. Tillväxten bromsar in, arbetslösheten stiger, budgetunderskottet växer och den politiska osäkerheten avskräcker investeringar och turism.
Victor Carstenius, landanalytiker
– Motsättningar mellan islamistiska och sekulära grupperingar har lett till att val och antagandet av en ny grundlag har försenats.
Victor Carstenius, landanalytiker på EKN
Det har varit sex händelserika år och jag ser fram emot minst lika utmanande och spännande år framöver.
Karin Apelman
- Uppgraderingen innebär att Botswana är det land i Afrika som vi bedömer har lägst betalningsrisk
Stefan Karlsson, chefsanalytiker på EKN
Finansiell oro har börjat bli ett normalläge och EKN:s garantier är många gånger en förutsättning för den finansiering som behövs för att affärerna ska bli av
Karin Apelman, Generaldirektör, EKN
EKN har en fortsatt stark finansiell ställning och kapacitet att garantera ytterligare affärer tillsammans med de svenska exportörerna
Karin Apelman, Generaldirektör, EKN
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Prenumerera