Anna-Karin Jatko, EKN:s nya generaldirektör

Regeringen har i dag utsett Anna-Karin Jatko till ny generaldirektör för EKN från och med den 1 april 2016.

Anna-Karin Jatko kommer närmast från en tjänst som förvaltningschef på Regeringskansliet. Innan dess arbetade hon som biträdande budgetchef på Finansdepartementet. Mellan åren 2005 och 2009 var Anna-Karin Jatko ledamot i EKN:s styrelse.

– Jag och styrelsen ser mycket fram emot samarbetet med Anna-Karin Jatko i hennes spännande uppdrag som EKN:s nya generaldirektör. Anna-Karins, erfarenhet från ledande befattningar inom Regeringskansliet i kombination med hennes kunskap om EKN:s verksamhet, kommer att vara viktiga egenskaper i arbetet med att fortsätta utveckla EKN inom de närmaste sex åren. Jag och styrelsen hälsar Anna-Karin varmt välkommen till EKN, säger Jan Roxendal, EKN:s styrelseordförande.

Anna-Karin Jatko efterträder Karin Apelman, som varit EKN:s generaldirektör sedan 2007 och styrelseledamot sedan 2002. Karin Apelman slutar när hennes förordnande går ut den 4 mars 2016.

– Med stort engagemang för att stärka svenskt näringsliv globalt, har Karin Apelman framgångsrikt utvecklat EKN och EKN:s betydelse för att främja svenska företags export och internationalisering. EKN har under Karins ledarskap utvecklats till en av världens mest respekterade exportfrämjande organisationer och besitter i dag ett stort förtroende hos såväl kunder, banker och uppdragsgivare. Styrelsen vill varmt tacka Karin för hennes värdefulla insatser under hennes nio år som generaldirektör och önskar henne lycka till i framtiden, säger Jan Roxendal.

EKN:s kontaktpersoner för media:

Beatrice Arnesson, kommunikationschef, 08-788 00 36
Carina Kampe, pressansvarig, 08-788 01 66

EKN är en myndighet med uppgift att göra fler exportaffärer möjliga och utveckla det svenska näringslivets internationalisering.
Vi försäkrar betalningar och delar risker med exporterande företag och banker. Verksamheten finansieras med försäkringstagarnas premier.

Om oss

EKN är en myndighet med uppgift att göra fler exportaffärer möjliga och utveckla det svenska näringslivets internationalisering.Vi försäkrar betalningar och delar risker med exporterande företag och banker. Verksamheten finansierasmed försäkringstagarnas premier.

Prenumerera