Ny styrelseordförande på EKN

Hans Lindberg har av regeringen utsetts till ordförande i EKN:s styrelse. Han efterträder Jan Roxendal.

Fil. Dr. Hans Lindberg, vd på Bankföreningen, har varit ledamot i EKN:s styrelse sedan 2016 och har nu av regeringen utsetts till styrelseordförande.

Hans Lindberg har en lång statlig bakgrund, bland annat som statssekreterare på finansdepartementet 2010-2014, generaldirektör på Ekonomistyrningsverket (ESV) och ställföreträdande generaldirektör på Konjunkturinstitutet. Därutöver har han varit chefekonom på Skandia Liv, chefstrateg på AP3 samt arbetat många år på Riksbanken.

– Det är ett oerhört intressant och spännande uppdrag. Jag ser fram emot att bidra till att utveckla EKN:s arbete för att främja svensk export, i nära samarbete med både företag och banker, säger Hans Lindberg.

– Jag är mycket glad över att Hans Lindberg är EKN:s nya styrelseordförande. Han kommer att utgöra en stor tillgång i arbetet med att utveckla de exporterande företagens finansieringsmöjligheter, säger EKN:s generaldirektör Anna-Karin Jatko.

Hans Lindberg efterträder Jan Roxendal, som varit EKN:s styrelseordförande sedan 2010.

– Jan Roxendals insatser för EKN:s utveckling har varit omfattande. EKN är mycket tacksam för hans imponerande bidrag under alla år, säger Anna-Karin Jatko.

Exportkreditnämnden, EKN, är en myndighet med uppgift att göra fler exportaffärer möjliga och utveckla det svenska näringslivets internationalisering.
Vi försäkrar betalningar och delar risker med exporterande företag och banker. Verksamheten finansieras med försäkringstagarnas premier.

Taggar:

Om oss

EKN är en myndighet med uppgift att göra fler exportaffärer möjliga och utveckla det svenska näringslivets internationalisering.Vi försäkrar betalningar och delar risker med exporterande företag och banker. Verksamheten finansierasmed försäkringstagarnas premier.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Jag är mycket glad över att Hans Lindberg är EKN:s nya styrelseordförande. Han kommer att utgöra en stor tillgång i arbetet med att utveckla de exporterande företagens finansieringsmöjligheter.
Anna-Karin Jatko, EKN:s generaldirektör