Nytt samarbete mellan Almi och EKN gör finansiering av export lättare

EKN försäkrar kreditrisken - Almi ger lån.

Tillsammans blir detta en oslagbar kombination vid exportaffärer.

- Almi och EKNs samarbete gör att vi tillsammans kan erbjuda finansiering av exportaffärer som idag inte blir av på grund av att ingen kan finansiera dem, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör på EKN.

- Kombinationen av EKNs garantier och Almis lån ger fler tillväxtföretag möjlighet att sälja på internationella marknader, säger Göran Lundwall, vd på Almi.

Målet med samarbetet mellan EKN och Almi är att underlätta små och medelstora företags exportsatsningar.

I dag finns en hel del finansieringsmöjligheter. Men de räcker inte för att täcka hela finansieringsbehovet.

- Vår analys visar att små och medelstora företag allt för ofta saknar sista pinnen i den stege av lösningar som behövs vid en internationell expansion. Och utan den sista pinnen kommer man inte hela vägen upp, och då blir det ingen affär, säger Anna-Karin Jatko, EKN.

För att ändra på detta erbjuder nu EKN och Almi tillsammans en lösning som ska kunna lösa detta finansieringsproblem.

- Med en garanti från EKN kan företag finansiera sin exportsatsning genom lån från Almi. Den här lösningen och samarbetet med EKN ger oss möjlighet att finansiera ännu fler svenska tillväxtföretag, säger Göran Lundwall, Almi.

I samarbetet deltar även SEK genom att ställa en låneram till förfogande för Almi och därigenom förbättra utlåningsmöjligheterna till exporterande företag.

EKN:s kontaktpersoner för media:

Beatrice Arnesson, kommunikationschef, 08-788 00 36
Rikard Björk, pressansvarig, 08-788 01 66.

Exportkreditnämnden, EKN, är en myndighet med uppgift att göra fler exportaffärer möjliga och utveckla det svenska näringslivets internationalisering.
Vi försäkrar betalningar och delar risker med exporterande företag och banker. Verksamheten finansieras med försäkringstagarnas premier.

Taggar:

Om oss

EKN är en myndighet med uppgift att göra fler exportaffärer möjliga och utveckla det svenska näringslivets internationalisering.Vi försäkrar betalningar och delar risker med exporterande företag och banker. Verksamheten finansierasmed försäkringstagarnas premier.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

- Almi och EKNs samarbete gör att vi tillsammans kan erbjuda finansiering av exportaffärer som idag inte blir av på grund av att ingen kan finansiera dem,.
Anna-KarinJatko, generaldirektör EKN