Om oss

Ekolsund Heart Centre erbjuder ett unikt totalkoncept för preventiva hälsoundersökningar med inriktning på hjärta-kärl, riskfaktoranalys och livsstilsbehandling för alla män och kvinnor i syfte att förebygga och undvika hjärtkärlsjukdom som kan leda till plötslig hjärtdöd och stroke.