Kammarrätten ger ESV rätt i upphandlingen av ramavtal för e-handelstjänst

Kammarrätten har meddelat dom i överprövningen av Ekonomistyrningsverkets, ESV:s, upphandling av statliga ramavtal för e-handelstjänst. Domen innebär att ESV får teckna ramavtal med eBuilder Sweden AB, Logica Sverige AB samt Visma Proceedo AB.

-          Vi är mycket glada över detta besked, meddelar Mats Wikström, generaldirektör på ESV. Nu kan vi fortsätta arbetet med att införa e-beställningar i staten till slutet av 2013.

ESV har regeringens uppdrag att leda och samordna statens införande av elektroniska beställningar. En viktig del i detta arbete är att säkerställa att statliga myndigheter har tillgång till ändamålsenliga IT-stöd inom området. Genom statliga ramavtal underlättas införandet för enskilda myndigheter. ESV kommer att presentera de nya ramavtalen för myndigheterna under våren.

ESV genomförde ramavtalsupphandlingen av e-handelstjänst under våren 2010 och fattade beslut om att teckna ramavtal med de tre leverantörerna 17 juni 2010. Upphandlingen överprövades i juni 2010.

Mer information om arbetet med e-handel i staten finns på www.esv.se/e-handel

Kontakt:

Peter Norén
Funktionsansvarig e-handel
tel. 08-690 45 96
e-post:
peter.noren@esv.se

Jeanette Mårtensson
Kommunikationsansvarig
tel. 08-690 44 64
e-post:
jeanette.martensson@esv.se

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ESV utvecklar och förvaltar en effektiv ekonomisk styrning av statlig verksamhet. Vi ger Regeringskansliet och myndigheterna expertstöd att utveckla en ändamålsenlig ekonomisk styrning. Vi bidrar till att de budgetpolitiska målen uppfylls. Vi bidrar till en korrekt hantering av Sveriges EU-medel.

Om oss

ESV utvecklar och förvaltar en effektiv ekonomisk styrning av staten.Vi tar fram bra beslutsunderlag för den ekonomiska politiken.Vi skapar goda förut¬sättningar för regering och riksdag till en tydlig och effektiv styrning av statliga myndigheter.Vi säkerställer god tillgång för myndigheterna till bra metoder och effektivt stöd i sin verksamhetsstyrning. ESV har bred och djup kompetens och arbetar i nära samverkan med Regeringskansliet och myndigheterna.

Prenumerera