Litet underskott i statens budget i juli

Statens budget visade ett underskott i juli på 3,7 miljarder kronor. Utgifterna blev 62,3 miljarder kronor och inkomsterna uppgick till 58,5 miljarder kronor.

Utgifterna på statens budget i juli uppgick till 62,3 miljarder kronor, vilket är 5,5 miljarder kronor högre än ESV:s senaste prognos.
Det beror främst på att 4,6 miljarder kronor tillfälligt lånats ut till Riksbanken, vilket gör att utgifterna för Riksgäldens nettoutlåning blev högre än i prognosen.

De takbegränsade utgifterna uppgick till 76,1 miljarder kronor, vilket är 1,1 miljarder kronor lägre än prognos.
Bland annat var utgifterna för bistånd och arbetslöshetsersättning något lägre än väntat under månaden.

Inkomsterna för juli uppgick till 58,5 miljarder kronor, vilket är 6,2 miljarder kronor lägre än i prognosen.
Detta beror bland annat på lägre inkomster av moms på importerade varor än väntat och på en annan fördelning mellan månader för inbetalningar av slutlig skatt för 2010.

Juli månads utfall jämförs med ESV:s senaste prognos som publicerades den 15 juni 2011.
Nästa prognos över statens budget och de offentliga finanserna publiceras den 6 september 2011.

Mer information finns på www.esv.se

Taggar:

Om oss

ESV utvecklar och förvaltar en effektiv ekonomisk styrning av staten.Vi tar fram bra beslutsunderlag för den ekonomiska politiken.Vi skapar goda förut¬sättningar för regering och riksdag till en tydlig och effektiv styrning av statliga myndigheter.Vi säkerställer god tillgång för myndigheterna till bra metoder och effektivt stöd i sin verksamhetsstyrning. ESV har bred och djup kompetens och arbetar i nära samverkan med Regeringskansliet och myndigheterna.

Dokument & länkar