Generalagent för tyska lågspänningskondensatorer

Generalagent för tyska lågspänningskondensatorer. Kraftteknik i Sundsvall AB, det helägda dotterbolaget till El & Industrimontage Svenska AB, blir generalagent i Sverige för System Electric, en av de största leverantörerna av lågspänningskondensatorer i Europa. System Electric, med säte i Linsengericht, grundades 1975. Verksamheten innefattar tillverkning och försäljning av system för faskompensering och elnätsoptimering. Tillverkningen sker i Electronicon Kondensatoren GmbH:s fabrik i forna Östtyskland, där ca 250 personer arbetar. Fabriken omsätter ca 200 miljoner SEK och verksamheten i Linsengericht omsätter ca 25 miljoner SEK. System Electric är marknadsledande i Tyskland för kondensatorer och faskompenseringsutrustning. - Eftersom vi sedan tidigare arbetar med kondensatorer är detta en satsning som passar bra ihop med och kompletterar vår övriga verksamhet, som består av underhåll och ombyggnad av elanläggningar från 0,4 kV till 400 kV, säger Per-Ove Kalm, marknadsansvarig för Kraftteknik i Sundsvall AB. För ytterligare information kontakta: Bo-Göran Strömberg, VD, tfn 060-12 03 10, 070-239 98 50, E-post: bo- goran.stromberg@eiab.com Per-Ove Kalm, Marknadsansvarig, tfn 060-12 03 10, 070-239 98 40, E-post: per-ove.kalm@eiab.com Kraftteknik i Sundsvall AB är ett helägt dotterbolag till El & Industrimontage Svenska AB. Verksamheten innefattar underhåll och ombyggnad av el-anläggningar från 400 Volt till 400.000 Volt. Kunderna återfinns främst inom industri, de stora kraftbolagen, landstingen, fastighetsbolagen och kommunerna. El & Industrimontage Holding i Norrland AB (publ) bedriver sin verksamhet genom dotterbolaget El & Industrimontage Svenska AB, vilket är Norrlands ledande elentreprenadföretag mot industri och offentlig sektor med en fakturering om ca 500 miljoner SEK och drygt 500 anställda. Tack vare sin fabrikatobundenhet och sina teknik- och specialistområden; Automation, Kraft- och Drivteknik samt Data- och Telekommunika-tion; är El & Industrimontage Svenska AB det snabbast växande företaget i Sverige inom dessa områden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/08/20011008BIT00600/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/08/20011008BIT00600/bit0001.pdf

Om oss

El & Industrimontage Holding AB(publ) levererar genom dotterbolaget El & Industrimontage Svenska AB kvalificerade tekniska lösningar inom elinstallation, processmontage, kraftförsörjning, automation, data- och teleteknik till industri och offentlig sektor

Dokument & länkar