Omvänd split i El & Industrimontage Holding i Norrland AB (publ)

Omvänd split i El & Industrimontage Holding i Norrland AB (publ) Den omvända spliten (1:100) genomförs, varvid aktiens nominella belopp stämplas upp från 10 öre till 10 kronor, samtidigt som antalet aktier minskas till en hundradel av nuvarande antal (f.n. 217 305 000 aktier). Styrelsen i El & Industrimontage Holding i Norrland AB (publ) har i samråd med AktieTorget och Värdepapperscentralen (VPC) beslutat följande: Sista dag för handel med gamla aktier är den 31 oktober Första dag för handel med nya sammanlagda aktier är den 1 november Avstämningsdag för split är den 5 november Första likviddag för handel med nya aktier är den 7 november För ytterligare information kontakta: Roger Forsgren, vVD, tfn 090-15 46 57, 070-323 02 71, E-post: roger.forsgren@eiab.com Robert Rehbinder, Styrelseledamot, tfn 0708-24 98 40, E-post: rehbinder@kapitalparken.se El & Industrimontage Holding i Norrland AB (publ) bedriver sin verksamhet genom dotterbolaget El & Industrimontage Svenska AB, vilket är Norrlands ledande elentreprenadföretag mot industri och offentlig sektor med en fakturering om ca 500 miljoner SEK och drygt 500 anställda. Tack vare sin fabrikatobundenhet och sina teknik- och specialistområden; Automation, Kraft- och Drivteknik samt Data- och Telekommunika-tion; är El & Industrimontage Svenska AB det snabbast växande företaget i Sverige inom dessa områden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/29/20011029BIT00610/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/29/20011029BIT00610/bit0002.pdf

Om oss

El & Industrimontage Holding AB(publ) levererar genom dotterbolaget El & Industrimontage Svenska AB kvalificerade tekniska lösningar inom elinstallation, processmontage, kraftförsörjning, automation, data- och teleteknik till industri och offentlig sektor

Dokument & länkar