Världspatent gällande elmiljö.

El & Industrimontage Holding i Norrland AB (publ) Världspatent gällande elmiljö. El & Industrimontage Svenska AB:s dotterbolag Kraftteknik i Sundsvall AB signerade idag, under en presskonferens i Umeå, ett avtal med Skellefteå Eldesign AB. Avtalet ger Kraftteknik rätt att tillsammans med Skellefteå Eldesign AB utveckla ett koncept inom elmiljö. Företagens samlade kompetens och gedigna erfarenhet tillsammans med världspatentet ger möjlighet till en unik position på marknaden. Världspatentet avser ett elmiljö-filter, som kan skapa förutsättning för förbättringar i elmiljön enligt följande: Minimerad strålning Höjd verkningsgrad, vilket bl.a. ökar kapaciteten på avbrottsfri kraft Säkrad kommunikation tack vare minskade störningar Ökad driftsäkerhet Förbättrad arbetsmiljö El & Industrimontage ser stora möjligheter med elmiljö-filtret. - Samarbetsavtalet ger goda möjligheter att skapa integrerade system för förbättrad elmiljö. Våra förhoppningar är att kunna hjälpa stora delar av Sveriges industri och offentliga sektor med en störningsfri miljö för tekniken samt en säkrare arbetsmiljö, säger Mikael Andersson, Projektledare på Kraftteknik i Sundsvall. För ytterligare information kontakta: Per-Ove Kalm, Marknadsansvarig Kraftteknik, tfn 070-239 98 40, E-post: per-ove.kalm.kraftteknik@eiab.com Mikael Andersson, Projektledare Kraftteknik, tfn 070-239 98 55 Kraftteknik i Sundsvall AB är ett helägt dotterbolag till El & Industrimontage Svenska AB. Verksamheten innefattar underhåll och ombyggnad av el-anläggningar från 400 V till 400.000 V. Kunderna återfinns främst inom industri, de stora kraftbolagen, landstingen, fastighetsbolagen och kommunerna. El & Industrimontage Holding i Norrland AB (publ) bedriver sin verksamhet genom dotterbolaget El & Industrimontage Svenska AB, vilket är Norrlands ledande elentreprenadföretag mot industri och offentlig sektor med en fakturering om ca 500 miljoner SEK och drygt 500 anställda. Tack vare sin fabrikatobundenhet och sina teknik- och specialistområden; Automation, Kraft- och Drivteknik samt Data- och Telekommunikation; är El & Industrimontage Svenska AB det snabbast växande företaget i Sverige inom dessa områden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT00420/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT00420/bit0001.pdf

Om oss

El & Industrimontage Holding AB(publ) levererar genom dotterbolaget El & Industrimontage Svenska AB kvalificerade tekniska lösningar inom elinstallation, processmontage, kraftförsörjning, automation, data- och teleteknik till industri och offentlig sektor

Dokument & länkar