Delårsrapport januari-juni 2004

Delårsrapport januari-juni 2004 · Omsättningen uppgick till 856,4 Mkr (888,5 Mkr). · Resultatet före skatt uppgick till 24,5 Mkr (35,3 Mkr). · Förskjutningar i volymer inom segment Automotive och tillfällig nedgång inom segment Förlag samt minskningar i pris och volymer inom Directories viktigaste orsakerna till försämringarna i omsättning och resultat. · Under kvartalet slöts avtal om förvärv av Skövde Offset samt ett flerårigt leveransavtal med AB Volvo i samband med förvärvet av dokument- och distributionsenheten i Celero/AB Volvo. Vidare etablerades ett joint venture med Hansaprint i Ungern. · Nettovinsten uppgick till 24,3 Mkr (19,5 Mkr) eller 2,90 kronor per aktie (2,33 kronor per aktie). I nettovinsten ingår en skatteintäkt om 12 Mkr. · Det operativa kassaflödet uppgick till 41 Mkr (67 Mkr). · För 2004 upprepas prognosen om förväntad förbättring i såväl omsättning som resultat före skatt jämfört med 2003 samt ett fortsatt positivt kassaflöde. Ytterligare information om Elanders kan hämtas från vår webbplats www.elanders.se eller via e-post info@elanders.se Frågor kring denna rapport kan ställas till: Patrick Holm Mats Almgren VD och koncernchef Ekonomidirektör Tel. 031 - 750 00 00 Tel. 031 - 750 00 00 Mbl. 0708-210 410 Mbl. 0705-181 936 Elanders AB (publ) (org nr 556008-1621) Designvägen 2 435 33 Mölnlycke Tel. 031-750 00 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/16/20040716BIT00050/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Elanders utvecklar, vidareförädlar och distribuerar information med grafisk produktion som bas.

Dokument & länkar