Internationella framgångar för Elanders - tecknar order på 225 Mkr

Internationella framgångar för Elanders - tecknar order på 225 Mkr France Telecom har utsett Elanders att leverera telefonkataloger för den franska marknaden. Katalogerna kommer att produceras inom affärsområde Katalog. Kontraktet med France Telecom är värt ca 150 Mkr och avser en treårsperiod. Affärsområde Katalog har även tecknat treårskontrakt med Telenor Media Espania i Spanien och Soleil Publicite i Frankrike, avseende produktion av regionala telefonkataloger till ett värde om ca 75 Mkr. Genom dessa orders har Elanders tagit ytterligare ett steg på den europeiska katalogmarknaden och etablerat en kraftfull position för vidare expansion. Affärsområde Infomedias möjligheter att etablera sina produkter på den europeiska marknaden har väsentligt ökat med hjälp av dessa stororders. Uppdragen är helt i linje med strategin att tillhandahålla publiceringslösningar via varje media såsom Internet, CD-ROM och tryckt format. Kungsbacka 2000-01-31 Kjell Thörnbring Verkställande direktör/Koncernchef För ytterligare information kontakta Kjell Thörnbring på 0300-50 000 eller besök vår hemsida på www.elanders.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00720/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00720/bit0002.pdf

Om oss

Elanders utvecklar, vidareförädlar och distribuerar information med grafisk produktion som bas.

Dokument & länkar