Rapport från första halvåret 2002

Rapport från första halvåret 2002 · Nettoomsättningen sjönk med 12 % till 1123,8 Mkr (1272,1 Mkr) · Resultatet före skatt uppgick till -45,3 Mkr (4,9 Mkr) · Kassaflödet för årets första sex månader förbättrat med 150 Mkr jämfört med föregående år · Betydande affär med If Skadeförsäkring enligt Master Vendor konceptet · Ny affär med France Télécom över tre år med ett ordervärde om cirka 100 Mkr · Bygget av infomediahuset i väst påbörjat · Försäljningen av Elanders Lithorex ett led i koncernens renodling med en realisationsvinst om cirka 23 Mkr som redovisas under tredje kvartalet · Elanders är Nordens ledande infomediakoncern och är organiserad i två affärsområden · Infologistics q Helhetslösningar för kundernas behov av framställning, tryck och distribution av information - Master Vendor Concept. q Utveckling av Publishing Management lösningar för kunder som publicerar stora datamängder för business-to-business. q Databaspublicering, Cross Media Publishing av fackinformation i flera media som tryck, CD ROM och webb, e-handelslösningar. q Informationsstrukturering och systemlösningar för integrerad publicering. q Affärsutveckling, support och outsourcingtjänster. q Tryck i offset och digitaltryck (print-on-demand). q Produktkataloger och manualer till industri- och handelsföretag i flera media. q Läromedel till skolor och universitet i Sverige och Storbritannien samt offentligt tryck till Sveriges Riksdag, regering och departement m fl. q Produktion och försäljning i Angered, Falköping, Göteborg, Helsingborg, Malmö, Stockholm, Surte, Trelleborg, Östervåla, Oslo, Newcastle (Storbritannien) och Zalalövö (Ungern). · Infoprint q Produkter med stort sidantal som trycks i varierande upplagor i offset och digital form. q Export till ett 20-tal länder i Europa. q Kundanpassade lösningar för reklam och tidskrifter i färg. q Produktion och försäljning i Kungsbacka, Oslo, Harrogate (Storbritannien) samt Plonsk (Polen). q Kommande rapporter från Elanders Nästa rapport från Elanders (rapport över nio månader och tredje kvartalet) lämnas den 21 oktober 2002 och bokslutskommunikén för 2002 lämnas den 30 januari 2003. Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. I denna rapport har samma redovisningsprinciper tillämpats som i årsredovisningen för 2001. Kungsbacka den 19 juli 2002 Patrick Holm Verkställande direktör och koncernchef Telefon 0300-501 95 alternativt 0708-210 410 Ytterligare information om Elanders kan hämtas från vår webbplats www.elanders.se eller via e-post info@elanders.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/19/20020719BIT00040/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/19/20020719BIT00040/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Elanders utvecklar, vidareförädlar och distribuerar information med grafisk produktion som bas.

Prenumerera

Dokument & länkar