Strategisk order för Elanders i England

Strategisk order för Elanders i England Elanders affärsområde Infomedia har tagit en strategisk order med den multinationella koncernen Dormer Tools i England. Affären innebär att Elanders levererar sitt publiceringsverktyg GALAPAGOS TM TM till Dormer. GALAPAGOS är ett öppet modulbaserat publiceringssystem som utvecklats av Elanders norska dotterbolag Elanders Publishing AS. Genom utvecklingen av systemet kan Elanders nu erbjuda sina kunder effektiva lösningar på hela publiceringsprocessen, d v s möjlighet att publicera information oberoende av på vilket sätt informationen skall publiceras (papper, CD eller Web). TM GALAPAGOS innehåller även möjligheter för elektronisk handel och automatiska kopplingar till administrativa system. TM GALAPAGOS kommer att introduceras på marknaden under första halvåret. Elanders har via detta system tagit ett betydande steg där möjligheten att förena ny och gammal teknik utgör en utomordentlig konkurrensfördel. Kungsbacka 2000-01-18 Kjell Thörnbring VD och koncernchef För ytterligare information kontakta Kjell Thörnbring på 0300-50 000 eller besök vår hemsida på www.elanders.se. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/18/20000118BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/18/20000118BIT00120/bit0002.pdf

Om oss

Elanders utvecklar, vidareförädlar och distribuerar information med grafisk produktion som bas.

Prenumerera

Dokument & länkar