Åtgärder för att förbättra koncernens kostnadsstruktur och produktivitet

Ytterligare åtgärder för att förbättra koncernens kostnadsstruktur och produktivitet (ELUX) Electrolux styrelse har godkänt ytterligare förslag till åtgärder för att förbättra koncernens kostnadsstruktur och produktivitet. Åtgärderna berör framför allt koncernens verksamhet inom vitvaror, men innebär även vissa förändringar inom andra produkt-linjer, främst komponenter och den europeiska verksamheten inom utomhusprodukter för konsumentmarknaden. De föreslagna åtgärderna, som innebär en neddragning av antalet anställda med cirka 2.800, beräknas medföra en avsättning i bokslutet för fjärde kvartalet 2001 på cirka 1.500 Mkr. Cirka 40% av avsättningen avser nedskrivning av tillgångar och andra kostnader som inte är likviditetspåverkande. Beräknade besparingar uppgår till cirka 40 Mkr under 2001, cirka 460 Mkr 2002 och cirka 940 Mkr på årsbasis efter år 2003. De åtgärder som föreslås inom vitvaror omfattar bl a nedläggning av två tillverknings-enheter i Europa och en i Asien, flyttning av en europeisk tillverkningsenhet samt personalneddragning inom tillverkningen i Latinamerika. Dessutom ingår fortsatta rationaliseringar inom försäljning och administration i både Europa och Nordamerika samt på ett flertal andra marknader. I Europa kommer också produktutvecklingen att koncentreras till färre enheter vid de större anläggningarna. För att kraftfullt driva tillämpningen av koncernens varumärkespolicy, som innebär en koncentration till färre varumärken, kommer varumärkesorganisationen i Europa att centraliseras till Electrolux Home Products huvudkontor i Bryssel. I syfte att minska komplexiteten när det gäller både produkter och tillverkning i Europa kommer cirka 1.000 Mkr att investeras i nya produktplattformar under de närmaste åren. Detta kommer att bidra till en ökad takt i lanseringen av nya produkter och möjliggöra en fortsatt konsolidering av tillverknings-strukturen mot ett fåtal stora huvudenheter med utvecklings- och administrativa resurser samt ett antal mindre, renodlade tillverkningsenheter. Inom komponenter föreslås stängning av en tillverkningsenhet för kompressorer i Latinamerika. Åtgärderna inom utomhusprodukter för konsumentmarknaden i Europa omfattar främst en konsolidering och rationalisering av tillverknings- och logistikstrukturen. Åtgärderna är en fortsättning på det program som annonserades i oktober och som främst berörde verksamheten inom komponenter. Detta medförde en avsättning på totalt 1.763 Mkr i bokslutet för tredje kvartalet 2001 och beräknas medföra besparingar på cirka 70 Mkr under 2001, 400 Mkr under 2002 och 500 Mkr på årsbasis efter 2003. "De åtgärder vi aviserat syftar till att sänka kostnader samt adressera förlustkällor och tillgångar med låg avkastning. Förändringarna i Europa när det gäller organisationerna för varumärken och produktutveckling kommer tillsammans med de beslutade investeringarna i nya produktplattformar att skapa förutsättningar för tillväxt och befästa vår ledande ställning inom hushållsprodukter i Europa", säger Michael Treschow, VD och koncernchef i Electrolux. Avsättning Personal- Beräknad Beräknad Avsättning i fjärde kvartalet , Mkr neddragnin besparing besparing 2001 g 2002, 2003, Mkr Mkr Vitvaror, Europa 997 1.434 206 552 Vitvaror, Nordamerika 114 325 157 210 Vitvaror, Övriga världen 40 738 38 47 Dammsugare 19 30 9 17 Trädgårdsprodukter 57 65 15 34 Totalt Konsumentprodukter 1.227 2.592 425 860 Komponenter 259 229 27 40 Övrigt 12 10 5 8 Totalt 1.498 2.831 457 908 Tidigare avsättning i tredje 1.763 2.106 399 482 kv. 2001 Totala avsättningar 2001 3.261 4.937 856 1.390 Mer detaljerad information om de enheter som är föreslagna att stängas kommer att ges senare idag omkring lunchtid. Electrolux är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter - kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare - säljs varje år till konsumenter och professionella användare i över 150 länder till ett värde av 124,5 miljarder kronor. Electrolux har 87.100 medarbetare och arbetar med ledande varumärken som AEG, Electrolux, Zanussi, Frigidaire, Eureka, Husqvarna, Volta och ElektroHelios. Electrolux Pressjour kan nås på telefon 08-657 65 07. För att ändra eller säga upp denna faxtjänst, vänligen sänd detta dokument per fax till 08-738 74 61 och ange namn, företag och faxnummer samt uppgift om vad som ska ändras. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/14/20011214BIT00020/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/14/20011214BIT00020/bit0001.pdf

Om oss

Electrolux gör livet bättre och mer hållbart för miljontals människor genom att ständigt utveckla nya sätt att skapa smakupplevelser, ta hand om kläder och få en hälsosammare hemmiljö. Vi är ett ledande globalt vitvaruföretag som sätter konsumenten i centrum i allt vi gör. Genom våra varumärken, som inkluderar Electrolux, AEG, Anova, Frigidaire, Westinghouse och Zanussi, säljer vi mer än 60 miljoner produkter till hushåll och professionella användare på fler än 150 marknader varje år. För mer information besök www.electroluxgroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar