Bokslutsrapport 2012

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 29 185 Mkr (28 369) och periodens resultat till 292 Mkr (221), vilket motsvarar 1,02 kr (0,77) per aktie.
 • Nettoomsättningen förbättrades med 2,9%, varav 7,5% avsåg organisk tillväxt och –4,6% förändringar av valutakurser.
 • Stark volymtillväxt, prisökningar och mixförbättringar i Latinamerika och Nordamerika bidrog till den positiva utvecklingen av nettoomsättningen.
 • Marknadsförutsättningarna i Europa fortsatte att försämras och verksamheterna inom vitvaror, dammsugare och småapparater samt professionella produkter påverkades negativt.
 • Verksamheten i Latinamerika visade rekordresultat.
 • Stark resultatutveckling i Nordamerika trots extra kostnader för omstrukturering av fabriker och etablering av nya distributionskanaler.
 • Lägre volymer och svag pris/mixutveckling i Europa påverkade resultatet negativt.
 • Åtgärder för att förbättra tillverkningsstrukturen initierades och 1 032 Mkr belastade rörelseresultatet inom jämförelsestörande poster, såsom tidigare kommunicerats.
 • Styrelsen föreslår en utdelning för 2012 på 6,50 kr (6,50) per aktie.  
     

Telefonkonferens
En telefonkonferens hålls den 1 februari 2013 klockan 15.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Keith McLoughlin, ekonomi- och finansdirektör Tomas Eliasson och Peter Nyquist, Chef för Investor Relations och Finansiell Information.

En presentation av koncernens fjärde kvartal och helåret 2012 kommer att finnas tillgänglig på Electrolux hemsida www.electrolux.com/ir

För deltagande per telefon, vänligen ring:
+46 (0) 8 505 598 53, Sverige
+44 (0) 20 3043 2436, Storbritannien och övriga Europa
+1 866 458 4087, USA

Telefonkonferensen kan även avlyssnas på koncernens hemsida www.electrolux.com/interim–report–webcast

För mer information
Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information: +46 (0) 8 738 60 03.

Finansiell information om Electrolux är tillgänglig på www.electrolux.com/ir

Taggar:

Om oss

Electrolux gör livet bättre och mer hållbart för miljontals människor genom att ständigt utveckla nya sätt att skapa smakupplevelser, ta hand om kläder och få en hälsosammare hemmiljö. Vi är ett ledande globalt vitvaruföretag som sätter konsumenten i centrum i allt vi gör. Genom våra varumärken, som inkluderar Electrolux, AEG, Anova, Frigidaire, Westinghouse och Zanussi, säljer vi mer än 60 miljoner produkter till hushåll och professionella användare på fler än 150 marknader varje år. För mer information besök www.electroluxgroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar