Delårsrapport januari - juni 2010

Sammanfattning av andra kvartalet 2010 

• Nettoomsättningen uppgick till 27 311 Mkr (27 482) och periodens resultat till 1 028 Mkr (658), vilket motsvarar 3,61 kr (2,32) per aktie. 

• I jämförbara valutor ökade nettoomsättningen med 2,8% som en följd av högre försäljningsvolymer. 

• Rörelseresultatet uppgick till 1 477 Mkr (1 027), motsvarande en marginal på 5,4% (3,7) exklusive jämförelsestörande poster. 

• Rörelsemarginalen för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 6,5% exklusive jämförelsestörande poster. 

• Resultatförbättringar inom alla affärsområden i jämförbara valutor. 

• Högre volymer och förbättringar av produktmixen bidrog till resultatförbättringen. 

• Högre kostnader för råmaterial och ökade marknadsföringssatsningar påverkade resultatet negativt. 

• Stabilt kassaflöde under kvartalet. 

• Marknaden i Nordamerika fortsatte att återhämta sig under kvartalet. 

• Marknaden i Europa stabiliserades men efterfrågan försvagades i södra Europa under kvartalets senare del. 


Telefonkonferens
En telefonkonferens hålls den 19 juli 2010 klockan 15.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Hans Stråberg, ekonomi- och finansdirektör Jonas Samuelson och Peter Nyquist, Chef för Investor Relations och Finansiell Information. 

En presentation av koncernens andra kvartal kommer att finnas till­gänglig på Electrolux hemsida www.electrolux.com/ir 

För deltagande per telefon, vänligen ring:
+46 (0) 8 505 598 53, Sverige
+44 (0) 20 3043 2436, Storbritannien och övriga Europa
+1 866 458 4087, USA 

Telefonkonferensen kan även avlyssnas på koncernens hemsida http://www.electrolux.com/webcast1


För mer information
Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information: +46 (0) 8 738 60 03. 

Finansiell information om Electrolux är också tillgänglig på www.electrolux.com/ir

Taggar:

Om oss

Electrolux gör livet bättre och mer hållbart för miljontals människor genom att ständigt utveckla nya sätt att skapa smakupplevelser, ta hand om kläder och få en hälsosammare hemmiljö. Vi är ett ledande globalt vitvaruföretag som sätter konsumenten i centrum i allt vi gör. Genom våra varumärken, som inkluderar Electrolux, AEG, Anova, Frigidaire, Westinghouse och Zanussi, säljer vi mer än 60 miljoner produkter till hushåll och professionella användare på fler än 150 marknader varje år. För mer information besök www.electroluxgroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar