Delårsrapport januari – juni 2013

Sammanfattning av andra kvartalet 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 27 674 Mkr (27 763) och periodens resultat till 642 Mkr (701), vilket motsvarar 2,24 kr (2,44) per aktie.

  • Den organiska tillväxten var 5,9%, medan valutakursförändringarna uppgick till –6,2%.

  • Latinamerika visade en organisk tillväxt på 18%.

  • Den nordamerikanska vitvarumarknaden växte med 9% under kvartalet och Electrolux fortsatte att ta marknadsandelar inom sina huvudkategorier.

  • Nordamerika nådde en rörelsemarginal på 8% som ett resultat av ökade volymer och förbättringar av pris och mix.

  • I Europa påverkades resultatet negativt av lägre volymer och priser samt negativa valutakursförändringar.

  • Negativ inverkan från valutakursförändringar med –181 Mkr påverkade resultatet i Europa och Latinamerika.

  • Det operativa kassaflödet förbättrades betydligt jämfört med första kvartalet 2013 och uppgick till 2,5 miljarder kronor.

  
Telefonkonferens

En telefonkonferens hålls den 19 juli 2013 klockan 13.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Keith McLoughlin, ekonomi- och finansdirektör Tomas Eliasson och Peter Nyquist, Chef för Investor Relations och Finansiell Information.

En presentation av koncernens andra kvartal 2013 kommer att finnas tillgänglig på Electrolux hemsida http://www.electrolux.com/ir

För deltagande per telefon, vänligen ring:
+ 46 (0) 8 505 564 74, Sverige
+44 203 364 5374, Storbritannien och övriga Europa
+1 855 753 2230, USA

Telefonkonferensen kan även avlyssnas på koncernens hemsida http://www.electrolux.com/interim-report-webcast

För mer information

Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information: +46 (0) 8 738 60 03.

Finansiell information om Electrolux är tillgänglig på http://www.electrolux.com/ir

Taggar:

Om oss

Electrolux gör livet bättre och mer hållbart för miljontals människor genom att ständigt utveckla nya sätt att skapa smakupplevelser, ta hand om kläder och få en hälsosammare hemmiljö. Vi är ett ledande globalt vitvaruföretag som sätter konsumenten i centrum i allt vi gör. Genom våra varumärken, som inkluderar Electrolux, AEG, Anova, Frigidaire, Westinghouse och Zanussi, säljer vi mer än 60 miljoner produkter till hushåll och professionella användare på fler än 150 marknader varje år. För mer information besök www.electroluxgroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar