Delårsrapport januari – mars 2012

Sammanfattning av första kvartalet 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 25 875 Mkr (23 436) och periodens resul­tat till 559 Mkr (457), vilket motsvarar 1,96kr (1,61)per aktie.
   
 • Nettoomsättningen förbättrades med 10,4%, varav 3,5% avsåg organisk tillväxt.
   
 • Förvärven av CTI och Olympic Group påverkade försäljningen med 5,8%.
   
 • Stark organisk tillväxt särskilt på tillväxtmarknaderna bidrog till den positiva utvecklingen av nettoomsättningen.
   
 • Ökade volymer i Europa tack vare ökade marknadsandelar inom inbygg­nadssegmentet.
   
 • Rörelseresultatet förbättrades till 943 Mkr (696).
   
 • Högre försäljningspriser i Nordamerika hade en positiv påverkan på rörel­seresultatet.
   
 • Ökade kostnader för råmaterial fortsatte att negativt påverka resultatet men i lägre grad än under tidigare kvartal.

 
Telefonkonferens
En telefonkonferens hålls den 25 april 2012 klockan 15.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Keith McLoughlin, ekonomi-och finansdirektör Tomas Eliasson och Peter Nyquist, Chef för Investor Relations och Finansiell Information.

En presentation av koncernens första kvartal 2012 kommer att finnas tillgänglig på Electrolux hemsida www.electrolux.com/ir

För deltagande per telefon, vänligen ring:
+46 (0) 8 505 598 53, Sverige
+44 (0) 20 3043 2436, Storbritannien och övriga Europa
+1 866 458 4087, USA

Telefonkonferensen kan även avlyssnas på koncernens hemsida www.electrolux.com/webcast1

För mer information
Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information: +46 (0) 8 738 60 03.

Finansiell information om Electrolux är också tillgänglig på www.electrolux.com/ir

Taggar:

Om oss

Electrolux gör livet bättre och mer hållbart för miljontals människor genom att ständigt utveckla nya sätt att skapa smakupplevelser, ta hand om kläder och få en hälsosammare hemmiljö. Vi är ett ledande globalt vitvaruföretag som sätter konsumenten i centrum i allt vi gör. Genom våra varumärken, som inkluderar Electrolux, AEG, och Frigidaire, säljer vi mer än 60 miljoner produkter till hushåll och professionella användare på fler än 150 marknader varje år. För mer information besök www.electroluxgroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar