Electrolux bokslutsrapport 2015

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2015

  • Nettoomsättningen ökade till 31 794 Mkr (31 400).
  • Försäljningen ökade med 1,3%, varav organisk tillväxt svarade för 0,2%, förvärv för 0,1% och valutaomräkningseffekter för 1,0%.
  • Starka resultat för Vitvaror EMEA och Professionella Produkter.
  • Rörelseresultatet uppgick till -202 Mkr (1 395), motsvararande en marginal på -0,6% (4,4).
  • Rörelseresultatet inkluderar kostnader om 1 659 Mkr relaterat till det ej genomförda förvärvet av GE Appliances, exklusive dessa kostnader uppgick marginalen till 4,6% (4,4).
  • Starkt kassaflöde om 1,6 miljarder kr (1,8).
  • Periodens resultat uppgick till -393 Mkr (970), vilket motsvarar ett resultat på -1,38 kr (3,39) per aktie.
  • Styrelsen föreslår en utdelning för 2015 på 6,50 kr (6,50) per aktie.

Telefonkonferens kl. 09.00

En telefonkonferens hålls idag den 28 januari kl 09.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Keith McLoughlin och ekonomi- och finansdirektör Tomas ­Eliasson. Jonas Samuelson, ny VD och koncernchef från och med den 1 februari, kommer också att delta.

För deltagande per telefon, vänligen ring:

+46 (0) 8 505 564 74, Sverige

+44 203 364 5374, Storbritannien och övriga Europa

+1 855 753 22 30, USA

Presentationsmaterial för nedladdning:

www.electroluxgroup.com/ir

Länk till webbsändning:

www.electroluxgroup.com/q4-2015

För mer information kontakta:

Catarina Ihre, Vice President, Investor Relations, 08-738 60 87

Merton Kaplan, Analytiker, Investor Relations, 08-738 70 06

Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 januari 2016 klockan 08.00 (CET).

Electrolux är en av världens ledande tillverkare av hushållsmaskiner. Utvecklingen bygger på konsumentinsikt och sker i nära samarbete med professionella användare. Vi erbjuder innovativa lösningar för hem och företag, med omsorgsfullt designade produkter såsom kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, spisar, luftkonditioneringar, dammsugare och småapparater. Under välkända varumärken som Electrolux, AEG, Zanussi, Frigidaire och Electrolux Grand Cuisine säljs fler än 50 miljoner produkter årligen till kunder i över 150 länder. Under 2015 hade Electrolux en omsättning på 124 miljarder kronor och cirka 58 000 anställda. För mer information besök www.electroluxgroup.com.

Om oss

Electrolux gör livet bättre och mer hållbart för miljontals människor genom att ständigt utveckla nya sätt att skapa smakupplevelser, ta hand om kläder och få en hälsosammare hemmiljö. Vi är ett ledande globalt vitvaruföretag som sätter konsumenten i centrum i allt vi gör. Genom våra varumärken, som inkluderar Electrolux, AEG, Anova, Frigidaire, Westinghouse och Zanussi, säljer vi mer än 60 miljoner produkter till hushåll och professionella användare på fler än 150 marknader varje år. För mer information besök www.electroluxgroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar