Electrolux delårsrapport januari – september 2016

Sammanfattning av tredje kvartalet 2016

  • Nettoomsättningen uppgick till 30 852 Mkr (31 275).                        
  • Den organiska försäljningen minskade med 1,6%, medan positiva valutaomräkningseffekter om 0,2% påverkade nettoomsättningen.
  • Rörelseresultatet förbättrades till 1 826 Mkr (1 506), motsvarande en marginal på 5,9% (4,8).
  • Fyra av sex affärsområden uppnådde en rörelsemarginal på över 7%.
  • Förbättrad resultatutveckling för flertalet affärsområden, verksamheten i Latinamerika
    fortsatte dock att påverkas av svaga marknadsförhållanden.
  • Starkt operativt kassaflöde efter investeringar på 3,0 Mdr (3,0).
  • Periodens resultat uppgick till 1 267 Mkr (1 014), vilket motsvarar ett resultat på 4,41 kr (3,53) per aktie.        

Telefonkonferens kl. 09.00

En telefonkonferens hålls idag den 28 oktober kl 09.00 (CET).

Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Jonas Samuelson och Ekonomi- och finansdirektör
Anna Ohlsson-Leijon. 

För deltagande per telefon, vänligen ring:

+ 46 (0) 8 505 564 74, Sverige

+44 203 364 5374, Storbritannien och övriga Europa

+1 855 753 22 30, USA

Presentationsmaterial för nedladdning:

www.electroluxgroup.com/ir

Länk till webbsändning:

www.electroluxgroup.com/q3-2016

För mer information kontakta:

Catarina Ihre, Vice President, Investor Relations, 08-738 60 87

Merton Kaplan, Analytiker, Investor Relations, 08-738 70 06

Daniel Frykholm, Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Denna information är sådan information som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2016 kl. 0800 CET.

Electrolux är en av världens ledande tillverkare av hushållsmaskiner och professionell köks- och tvättutrustning. Med konsumentinsikt som utgångspunkt skapar vi, i nära samarbete med professionella användare, omsorgsfullt designade, innovativa och hållbara produkter. Utbudet inkluderar kylskåp, ugnar, spisar, hällar, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare, luftkonditioneringar och småapparater. Under välkända varumärken som Electrolux, AEG, Zanussi, Frigidaire och Electrolux Grand Cuisine säljs fler än 60 miljoner produkter årligen till kunder i över 150 länder. Under 2015 hade Electrolux en omsättning på 124 miljarder kronor och cirka 58 000 anställda. För mer information besök www.electroluxgroup.com.

Om oss

Electrolux gör livet bättre och mer hållbart för miljontals människor genom att ständigt utveckla nya sätt att skapa smakupplevelser, ta hand om kläder och få en hälsosammare hemmiljö. Vi är ett ledande globalt vitvaruföretag som sätter konsumenten i centrum i allt vi gör. Genom våra varumärken, som inkluderar Electrolux, AEG, Anova, Frigidaire, Westinghouse och Zanussi, säljer vi mer än 60 miljoner produkter till hushåll och professionella användare på fler än 150 marknader varje år. För mer information besök www.electroluxgroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar