Electrolux förväntningar för 2016

Den positiva utvecklingen på marknaderna för Electrolux största affärsområden Vitvaror EMEA och Vitvaror Nordamerika förväntas fortsätta under 2016 och den globala efterfrågan på vitvaror bedöms öka något.

Efterfrågan på vitvaror i Västeuropa förväntas fortsätta att visa en god utveckling och öka med 2-3% för helåret 2016. Efterfrågan i Östeuropa bedöms växa med cirka 2%, men det är mycket osäkert hur marknaderna i Ryssland och Ukraina kommer att utvecklas. Den amerikanska marknaden har visat tillväxt under de senaste tre åren och förväntas visa en fortsatt stabil förbättring och öka med 2-4% för 2016. En fortsatt svag makroekonomisk utveckling i Brasilien förväntas ha en negativ inverkan på marknadsvolymerna. 

Andra faktorer som förväntas påverka Electrolux-koncernen under 2016 är en positiv pris/mix- utveckling. Negativa valutaeffekter, framförallt i Brasilien, kommer också fortsatt att kompenseras genom prishöjningar. Vid nuvarande valutakurser beräknas de negativa transaktionseffekterna till cirka 1 500 Mkr för 2016.

Kostnaderna för råmaterial förväntas fortsätta att visa en nedåtgående trend och den positiva effekten på resultatet för 2016, jämfört med föregående år, bedöms till cirka 550 Mkr. Kostnadsbesparingarna beräknas till cirka 750 Mkr för helåret 2016. Koncernens totala investeringar planeras ligga på en fortsatt stabil nivå på cirka     4 000 Mkr.

Satsningarna inom FoU, design och marknadsföring fortsätter för att Electrolux ska kunna utveckla de bästa produkterna på marknaden och nå visionen att vara det bästa vitvaruföretaget i världen enligt kunder, medarbetare och aktieägare

För mer information kontakta:

Catarina Ihre, Vice President, Investor Relations, 08-738 60 87

Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2015 klockan 17.30 (CET).

Electrolux är en av världens ledande tillverkare av hushållsmaskiner. Utvecklingen bygger på konsumentinsikt och sker i nära samarbete med professionella användare. Vi erbjuder innovativa lösningar för hem och företag, med omsorgsfullt designade produkter såsom kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, spisar, luftkonditioneringar, dammsugare och småapparater. Under välkända varumärken som Electrolux, AEG, Zanussi, Frigidaire och Electrolux Grand Cuisine säljs fler än 50 miljoner produkter årligen till kunder i över 150 länder. Under 2014 hade Electrolux en omsättning på 112 miljarder kronor och cirka 60 000 anställda. För mer information besök www.electroluxgroup.com.

Taggar:

Om oss

Electrolux gör livet bättre och mer hållbart för miljontals människor genom att ständigt utveckla nya sätt att skapa smakupplevelser, ta hand om kläder och få en hälsosammare hemmiljö. Vi är ett ledande globalt vitvaruföretag som sätter konsumenten i centrum i allt vi gör. Genom våra varumärken, som inkluderar Electrolux, AEG, Anova, Frigidaire, Westinghouse och Zanussi, säljer vi mer än 60 miljoner produkter till hushåll och professionella användare på fler än 150 marknader varje år. För mer information besök www.electroluxgroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar