Electrolux kan förlora cirka 55 miljoner DEM (240 miljoner SEK) på grund av oegentligt handlande med valutakontrakt

Electrolux kan förlora cirka 55 miljoner DEM (240 miljoner SEK) på grund av oegentligt handlande med valutakontrakt En person anställd vid Electrolux internbank i Tyskland har utan befogenheter handlat med valutakontrakt och därigenom förorsakat förluster på cirka 55 miljoner DEM (240 miljoner SEK). Det går idag inte att bedöma till vilken grad företagets försäkringar täcker förlusterna. Personen har själv uppgivit att han börjat handla med terminsaffärer i början av 1999 på eget initiativ. När förlusterna växte, ökade han volymerna och han dolde handeln genom manipulativa åtgärder. Electrolux har initierat en utredning tillsammans med sina revisorer och juridiska rådgivare och kommer att vidta lämpliga legala åtgärder. Ett av huvudsyftena är att klargöra inblandade parters ansvar. En genomgång av koncernens samtliga attestrutiner kommer att startas omgående. Electrolux har också beslutat att ytterligare centralisera och formalisera all terminshandel till Treasuryfunktionen i Stockholm. Electrolux internbank i Tyskland är i huvudsak en administrationsenhet som hanterar likviditet, kortfristiga lån och valutaaffärer för import till de tyska bolagen. Electrolux är världens största tillverkare av eldrivna hushållsmaskiner för kök, rengöring och skog- och trädgårdsskötsel. Varje år köper kunder i mer än 150 länder över 55 miljoner produkter från Electrolux (såsom kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare) till ett värde av c:a 14 miljarder USD. Mer information För mer information, kontakta Michael Treschow, VD och koncernchef, eller Lars Göran Johansson, informationschef, på 08- 738 60 00 eller lars- goran.johansson@notes.electrolux.se. Electrolux Pressjour har 08-657 65 07. För att ändra eller säga upp denna faxtjänst, vänligen sänd detta dokument till fax 08-738 74 61, med uppgift om vad som ska ändras. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/03/20000103BIT00440/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/03/20000103BIT00440/bit0002.pdf

Om oss

Electrolux gör livet bättre och mer hållbart för miljontals människor genom att ständigt utveckla nya sätt att skapa smakupplevelser, ta hand om kläder och få en hälsosammare hemmiljö. Vi är ett ledande globalt vitvaruföretag som sätter konsumenten i centrum i allt vi gör. Genom våra varumärken, som inkluderar Electrolux, AEG, Anova, Frigidaire, Westinghouse och Zanussi, säljer vi mer än 60 miljoner produkter till hushåll och professionella användare på fler än 150 marknader varje år. För mer information besök www.electroluxgroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar