Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Förvärv och överlåtelse av egna aktier Styrelsen för AB Electrolux har beslutat föreslå bolagsstämman att bemyn- diga styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, avseende både A- och B-aktier. Syftet är bl.a. att fortlöpande kunna anpassa kapitalstrukturen till bolagets kapitalbehov och därmed bidra till ökat aktieägarvärde eller i samband med finansiering av eventuella företagsförvärv. Styrelsens förslag är att förvärv får ske av högst 10 procent av det totala antalet aktier och att överlåtelse får ske av aktier som bolaget innehar. I båda fallen kan detta ske genom erbjudande riktat till samtliga aktieägare eller genom handel på börs eller annan reglerad marknad där bolagets aktier är noterade. I samband med företagsförvärv får överlåtelse också ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning av fordran mot bolaget. Förvärv och överlåtelse av aktier genom handel på börs eller annan reglerad marknad där bolagets aktier är noterade får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. I syfte att på ett kostnadseffektivt sätt uppfylla Electrolux åtaganden enligt bolagets personaloptionsprogram av år 1998 och 1999 har styrelsen också beslutat föreslå att bolagsstämman beslutar om att överlåta egna aktier inom ramen för optionsprogrammet. Electrolux är världens största tillverkare av eldrivna hushållsmaskiner för kök, rengöring och skogs- och trädgårdsskötsel, såsom kylskåp, tvättmaskiner, spisar, dammsugare, motorsågar, gräsklippare samt trädgårdstraktorer. Försäljningen 1999 uppgick till SEK 119,5 miljarder, och antalet anställda var 93.000. Varje år köper kunder i mer än 150 länder över 55 miljoner produkter från Electrolux, för både konsumentbruk och professionell användning. För att ändra eller säga upp denna faxtjänst, vänligen sänd hela detta dokument, med uppgift om ditt namn, företag och faxnummer, till fax 08-738 74 61, med uppgift om vad som ska ändras. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/22/20000322BIT01030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/22/20000322BIT01030/bit0002.pdf

Om oss

Electrolux gör livet bättre och mer hållbart för miljontals människor genom att ständigt utveckla nya sätt att skapa smakupplevelser, ta hand om kläder och få en hälsosammare hemmiljö. Vi är ett ledande globalt vitvaruföretag som sätter konsumenten i centrum i allt vi gör. Genom våra varumärken, som inkluderar Electrolux, AEG, Anova, Frigidaire, Westinghouse och Zanussi, säljer vi mer än 60 miljoner produkter till hushåll och professionella användare på fler än 150 marknader varje år. För mer information besök www.electroluxgroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar