VD och koncernchef Hans Stråberg kommenterar tredje kvartalet 2007

Det finns mycket jag är nöjd med i vår rapport för det tredje kvartalet. Vi växte på en krympande amerikansk marknad, tog marknadsandelar och förbättrade vårt resultat. Hårt arbetande medarbetare som arbetar nära de stora återförsäljarna, en begränsad exponering mot den svaga bostadssektorn och en förskjutning av efterfrågan till lågprissegmentet bidrog till den positiva utvecklingen i USA.

Vi fortsatte också att leverera bra resultat inom dammsugarverksamheten, inte minst i Europa där vi har nått den högsta marknadsandelen på fyra år. Electrolux verksamhet i Latinamerika levererade det bästa resultatet för tredje kvartalet sedan Electrolux startade sin verksamhet i regionen.

Resultatet för Electrolux vitvaror i Europa var däremot en stor besvikelse. Trots att våra nya produkter togs emot väl av konsumenterna och att vi i stort sett nådde våra försäljningsprognoser så hade vi räknat med ett betydligt bättre finansiellt utfall.

Den marknadsföring och produktlansering vi gjort är den bredaste i vår historia. Vi har nått uppsatta mål såsom högre genomsnittspriser, inom alla kategorier och i nästan alla länder, och ett betydligt starkare Electrolux-varumärke. Vi säljer dyrare produkter och många fler européer föredrar Electrolux.

Den omfattande och koordinerade lanseringen innebar att vi prioriterade tid, framför kostnad. Det har lett till att många produkter har för höga produktionskostnader i förhållande till målsättningarna.

Vi arbetar intensivt med att lösa problemen, men det kommer att ta tid innan vi når det resultat som vi räknat med. Under det tredje kvartalet kunde vi också notera en försvagning av efterfrågan på några av våra viktigaste marknader i Europa, främst Tyskland, vilket också påverkat vår utveckling.

Detta tillsammans med risken för fortsatt dämpad efterfrågan i Nordamerika innebär att vi nu är mer osäkra på resultatet för det fjärde kvartalet, som ska jämföras med ett mycket starkt fjärde kvartal 2006. Trots det behåller vi vår utsikt för helåret att rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, förväntas bli något högre för 2007 än för 2006.

Jag är visserligen besviken på kostnadsutvecklingen i Europa, men framgångarna genom ett bättre genomsittspris, förstärkning av Electrolux-varumärket och en bättre mix gör att jag är övertygad om att vår strategi fungerar.

Innovativa produkter, ett starkt varumärke, lönsam tillväxt samt låga kostnader är den enda strategiska vägen för att nå en marginal i nivå med branschens genomsnitt. I det längre perspektivet ska våra marginaler vara bland de bästa i branschen.Hans Stråberg
VD och koncernchef


Om oss

Electrolux gör livet bättre och mer hållbart för miljontals människor genom att ständigt utveckla nya sätt att skapa smakupplevelser, ta hand om kläder och få en hälsosammare hemmiljö. Vi är ett ledande globalt vitvaruföretag som sätter konsumenten i centrum i allt vi gör. Genom våra varumärken, som inkluderar Electrolux, AEG, Anova, Frigidaire, Westinghouse och Zanussi, säljer vi mer än 60 miljoner produkter till hushåll och professionella användare på fler än 150 marknader varje år. För mer information besök www.electroluxgroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar