Akademiska sjukhuset i Uppsala förbättrar hastighet och precision vid strålterapibehandling genom Elektas strålformeringsteknik

Akademiska sjukhuset i Uppsala använder två linjäracceleratorer utrustade med Elektas multibladskollimator Agility™

UPPSALA den 12 april – Akademiska sjukhuset i Uppsala är först i Skandinavien med Elektas multibladskollimator Agility™. Redan i oktober 2012 tog Akademiska sjukhuset sin första Elekta Synergy® utrustad med Agility i bruk och sedan februari i år finns ytterligare ett system i kliniskt bruk. Agility har 160 snabbrörliga blad som möjliggör för läkarna att snabbt och exakt formera strålningen efter tumörens form.

– De 5 mm tunna bladen i multibladskollimatorn Agility är avgörande för att vi ska kunna formera strålningen även efter små tumörer som ligger nära viktiga organ. Att precisionen är lika bra över hela arbetsområdet möjliggör också en optimal behandling till patienter med tumörer spridda över större områden, säger Kristina Nilsson, ansvarig överläkare på strålbehandlingsavdelningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Strålbehandlingsavdelningen har redan förkortat VMAT-behandlingstiden med 30 procent med hjälp av Elektas CVDR (Continuously Variable Dose Rate). Med Agility förkortas behandlingen med ytterligare 10 procent. Tack vare CVDR och Agility tar en vanlig VMAT-behandling nu bara tre minuter istället för som tidigare fem minuter.

– Läckaget mellan bladen är också lägre för Agility jämfört med andra multibladskollimatorer. Det innebär att vi kan minska strålens sidospridning och därmed minska stråldosen på friska organ och mjukvävnader, säger Kristina Nilsson

Akademiska sjukhuset har idag totalt fyra linjäracceleratorer från Elekta varav två Elekta Synergy utrustade med Agility samt två av modellen Precise Treatment System™. Varje dag behandlas mellan 50 och 60 patienter med systemen utrustade med Agility och i alla fyra systemen behandlas totalt mellan 100 och 120 patienter.

– Med Agility kan vi erbjuda patienterna i Uppsala landsting och övriga landet en snabbare och mer precis behandling. Strålningsläckage hos Agility är lägre än hos någon annan multibladskollimator på marknaden vilket gör behandlingen säkrare genom att vi minskar oönskad strålning till omkringliggande organ och mjukvävnad, säger Kristina Nilsson.

# # #

För ytterligare information, kontakta:
Johan Andersson Melbi, Director, Investor Relations, Elekta AB
Tel: +46 702 100 451, e-post: johan.anderssonmelbi@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Michelle Joiner, Director, Global Public Relations & Brand Management, Elekta
Tel: +1 770-670-2447, e-post: michelle.joiner@elekta.com
Tidszon: EDT (Östra USA)

Informationen är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2013 kl. 07.30 CET.

Om Elekta
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi, strålkirurgi och brachyterapi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården.

Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.

Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 6 000 sjukhus världen över. Elekta har cirka 3 400 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på den Nordiska Börsen med symbolen EKTAb. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 700 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar