Amethyst Radiotherapy väljer Elektas cancerbehandlingslösningar för expansion i Europa

Avancerade linjäracceleratorer levereras till kliniker i Frankrike, Polen och Rumänien

STOCKHOLM, Sverige, 18 november – Elekta (EKTA-B.ST) kommer att leverera avancerad strålbehandlingsutrustning och tjänster till Amethyst Radiotherapy, ett privat nätverk för cancerbehandling i Väst- och Centraleuropa. Orderns värde är cirka 28 miljoner euro och bokades under andra kvartalet av Elektas räkenskapsår.

Amethyst Radiotherapy har en inriktning på strålningsonkologi och under 2014 behandlade deras medicinska team över 4 000 patienter vid kliniker i Frankrike, Polen och Rumänien. Amethyst fortsätter att vara ett av Europas snabbast växande medicinska nätverk och förväntas ha totalt 20 kliniker och 42 linjäracceleratorer vid slutet av 2020.

– För att kunna behandla patienterna på ett säkert och bra sätt behövde vi en tekniskt välrenommerad och erfaren samarbetspartner. Därför valde vi Elekta för att utrusta våra strålterapicenter i Bukarest och Cluj (Rumänien) samt i Krakow (Polen), och nu även i Frankrike när vi uppgraderar våra behandlingscenter där, säger Barbara Werchowiecka-Rusinek, vd för Amethyst Radiotherapy.

I maj i år utförde vi vår första strålkirurgioperation när vi tog bort en tumör i hjärnan på en patient och räddade hennes liv. Vi är de enda som kan erbjuda så avancerade behandlingar i de områden där vi är verksamma, vilket är en stor fördel för patienterna. Vår framgång beror på samarbetet med Elekta liksom deras acceleratorers höga precision och tillförlitlighet, samt professionalismen hos teamet som ansvarar för systemen, tillade hon.

– Enligt Lancet Oncology Commission[1] finns det betydande fördelar för såväl ekonomi som för patienternas hälsa med att använda strålterapi samtidigt som det krävs enorma investeringar för att klara de globala behoven. Vi är glada att Amethyst ser vilken potential strålbehandling har och att de har valt Elekta som leverantör, säger Francois Pointurier, Senior Vice President, Region Europe & AFLAME på Elekta.

– Amethyst Radiotherapy möter efterfrågan på strålbehandling i Europa genom att öppna nya kliniker och genom att utrusta befintliga kliniker med den mest avancerade strålbehandlingsutrustning och mjukvara som finns att tillgå. Elekta levererar den teknologi våra kliniker behöver, såsom intensitetsmodulerad strålbehandling (IMRT), bågbaserad strålbehandling (VMAT), stereotaktisk strålbehandling, bildstyrd strålbehandling (IGRT) och avancerad brachyterapi, säger Rashid Oozeer, Chief Medical Physicist på Amethyst Radiotherapy.

I och med att Amethyst Radiotherapy expanderar i Väst- och Centraleuropa kommer deras behandlingscenter att utrustas med den senaste utrustningen, inklusive Versa HD™ som marknadens modernaste linjäraccelerator. Utöver Versa HD omfattar avtalet även Elekta Infinity™ linjäracceleratorer, brachyterapiutrustning, onkologiinformationssystemet MOSAIQ® och tjänster.

# # #

För mer information, kontakta:
Gert van Santen, koncernens VP, Corporate Communications, Elekta AB
Tel: +31 653 561 242, e-post: gert.vansanten@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Johan Andersson, Director, Investor Relations, Elekta AB
Tel: +46 702 100 451, e-
post: johan.andersson@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid


Informationen är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 november 2015 kl. 07.30 CET.

Om Elekta
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi, strålkirurgi och brachyterapi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården. Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.

Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 6 000 sjukhus världen över. Elekta har cirka 3 800 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. Webbplats:
www.elekta.com.


[1] Expanding Global Access to Radiotherapy DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(15)00222-3

Taggar:

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 700 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar