ANTAL UTESTÅENDE AKTIER I ELEKTA PER 31 AUGUSTI 2007

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 31 augusti 2007

Enligt ny lagregel skall alla noterade bolag – om en ändring av antalet aktier skett under en månad – offentliggöra det totala antalet aktier i bolaget den sista handelsdagen i varje kalendermånad.

Under augusti månad tecknades 24 519 nya B-aktier i Elekta genom utnyttjande av tilldelade teckningsoptioner inom ramen för fastställt optionsprogram.

Det totala antalet aktier per den 31 augusti 2007 i Elekta uppgår till 93 853 018 fördelat på 3 562 500 A-aktier och 90 290 518 B-aktier.

Elektas aktuella innehav av egna aktier uppgår till 1 630 871 B-aktier, vilka Elektas styrelse avser föreslå årsstämman att makulera.

En A-aktie berättigar till tio röster och en B-aktie berättigar till en röst.******

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 700 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar